KURSY

Zapoznaj się z naszą ofertą

ZS CKU prowadzi działalność oświatową w następujących formach kursowych:

- przygotowujące do egzaminów eksternistycznych w różnych zakresach (Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, Liceum Profilowanego dla dorosłych, Technikum dla dorosłych, Szkoły Policealnej),
- kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminów na tytuły robotnika wykwalifikowanego lub mistrza w różnych zawodach,
- komputerowe,
- BHP,
- językowe,
- obsługi kasy fiskalnej,
- kroju i szycia,
- masażu leczniczego,
- bukieciarstwa,
- opiekunki do dziecka,
- księgowości komputerowej,
- pedagogiczne dla:
  a) wychowawców kolonijnych,
  b) instruktorów praktycznej nauki zawodu
i inne.

Jesteśmy w stanie zrealizować każde zlecenie kursowe.
Zapewnimy bardzo korzystne warunki ekonomiczne oraz wysoki poziom dydaktyczny.

Kontakt:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
62-500 Konin, ul. Wodna 1
tel./fax 063/242-89-43 lub 242-99-19 wew. 29
e-mail: kursy@zscku.konin.pl

Sekretariat - kursy: budynek C p.311

Kurs przygotowujący do egzaminów eksternistycznych

Kurs z zakresu Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
przygotowujący do egzaminów eksternistycznych

Kurs eksternistyczny przygotowuje do egzaminów z zakresu Liceum Ogólnokształcącego w ciągu jednego roku.

Po zdaniu egzaminów eksternistycznych z wszystkich przedmiotów Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podstawie którego może przystąpić do matury.

Egzaminy przeprowadzane są przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w formie pisemnej.
Odbywają się dwa razy do roku (luty, październik), w tym samym terminie, w całym kraju.

Egzaminy eksternistyczne dają możliwość ukończenia szkoły rozpoczynając ją od początku jak i dokończenie szkoły wcześniej rozpoczętej i przerwanej.

Do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego może przystąpić każdy kto ukończył 18 lat.

Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym lub wieczorowym /sem. I/, przygotowując do jesiennej sesji egzaminacyjnej /listopad 2010 r./ - egz. w OKE z historii, wos, fizyki, chemii, podstaw przedsiębiorczości i technologii informacyjnej. Semestr II będzie przygotowywał do sesji zimowej/luty 2011/ - egz. W OKE z j. polskiego, j. obcego, matematyki, biologii i geografii.

Kurs rozpocznie się w lutym 2010 r.

Pierwsze spotkanie informacyjno - organizacyjne dn. 8.01 o godz. 16:00 w ZSCKU s. 115C

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na kurs (dostępne w sekretariacie);
 • ksero dowodu osobistego;
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.

 Opłaty:
 • wpisowe - 0 zł. (promocja), semestr - 450 do 550 zł /w zależności od ilości chętnych/


Ramowy plan zajęć dla kursu eksternistycznego z LO

Lp. PRZEDMIOT I SEMESTR II SEMESTR RAZEM
1 JĘZYK POLSKI 20 30 50
2 HISTORIA 18 - 18
3 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 15 - 15
4 JĘZYK OBCY angielski 20 20 40
5 MATEMATYKA 20 30 50
6 FIZYKA 18 - 18
7 CHEMIA 18 - 18
8 BIOLOGIA - 18 18
9 GEOGRAFIA - 18 18
10 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 10 - 10
11 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 15 - 15
Razem 154 116 270


KURS EBCL

Przygotowanie do egzaminu EBC*L
(Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych)

Przygotowanie do egzaminu EBC*L (Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych)

Nazwa Przygotowanie do egzaminu EBC*L
Adresat Osoby pragnące potwierdzić swoją znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych związanych z zarządzaniem firmą.
Cel kursu Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie:
 • Czytania i analizowania bilansu i innych sprawozdań finansowych
 • Przeprowadzania analizy wskaźnikowej firmy
 • Rachunkowością zarządczą - analizą i rozliczaniem kosztów
 • Prawa spółek handlowych
Liczba godzin Każdy z modułów trwa 25 godz. (5 spotkań ; razem 100 godz.)
Organizacja zajęć Kurs ma głównie charakter zajęć warsztatowych.
Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 16-20. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach stacjonarnych będą dostępne materiały i opisy ćwiczeń do samodzielnego wykonania na platformie edukacyjnej.
Trzy razy w tygodniu można będzie również skorzystać z konsultacji on-line na czacie kursu (zawsze godzinę przed zajęciami stacjonarnymi).
Po zakończeniu kursu, dla chętnych, organizowany jest egzamin/y (każdy może wybrać dowolna ilość egzaminów - zdaje się z każdego modułu oddzielnie)
Osoba odpowiedzialna Marek Ptak - wieloletnie doświadczenie na stanowisku gł. księgowego spółek handlowych i jednostek budżetowych (Certyfikat Księgowy nr 19397/2007 wydany przez Ministra Finansów); wdrożeniowiec programów do zarządzania firmą
Planowany termin  
Odpłatność 700 zł
Uwagi
 • zapewniamy sprzęt i materiały dydaktyczne w cenie kursu oraz bezpłatne konsultacje on-line na platformie szkoleniowej
 • dla chętnych, za dodatkową opłatą, możemy zorganizować egzamin certyfikujący EBC*L zgodny ze standardami europejskimi


KURS ECDL

Przygotowanie do egzaminu ECDL
(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Przygotowanie do egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Nazwa Przygotowanie do egzaminu ECDL
Adresat Osoby z podstawową znajomością obsługi komputera pragnące podjąć pracę, w tym w krajach Unii Europejskiej, na stanowiskach komputerowych.
Cel kursu Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie:
 1. Podstaw technik informatycznych
 2. Użytkowania komputerów
 3. Przetwarzania tekstów
 4. Arkuszy kalkulacyjnych
 5. Baz danych
 6. Grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej
 7. Usług w sieciach informatycznych
Liczba godzin
 • Każdy z modułów trwa 12 godzin (3 spotkania)
 • Można wybrać sobie moduły, z których chce się przygotować
Organizacja zajęć Kurs ma głównie charakter zajęć warsztatowych.

Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 16-19. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach stacjonarnych będą dostępne materiały i opisy ćwiczeń do samodzielnego wykonania na platformie edukacyjnej.

Trzy razy w tygodniu można będzie również skorzystać z konsultacji on-line na czacie kursu (zawsze godzinę przed zajęciami stacjonarnymi).

Po zakończeniu kursu, dla chętnych, organizowany jest egzamin/y (każdy może wybrać dowolna ilość egzaminów - zdaje się z każdego modułu oddzielnie)

Osoba odpowiedzialna Marek Ptak - wieloletnie doświadczenie na stanowisku gł. księgowego spółek handlowych i jednostek budżetowych (Certyfikat Księgowy nr 19397/2007 wydany przez Ministra Finansów); wdrożeniowiec programów do zarządzania firmą
Planowany termin  
Odpłatność 490 zł
Uwagi
 • zapewniamy sprzęt i materiały dydaktyczne w cenie kursu oraz bezpłatne konsultacje on-line na platformie szkoleniowej
 • dla chętnych, za dodatkową opłatą, możemy zorganizować egzamin certyfikujący ECDL zgodny ze standardami europejskimi


KURS - Księgowość komputerowa

Księgowość komputerowa

Nazwa Kurs księgowości komputerowej
Adresat Absolwenci szkół średnich pragnący podjąć pracę na stanowiskach związanych z księgowością wspomaganą techniką komputerową.
Cel kursu Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie:
 1. samodzielnego prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy przy użyciu programu finansowo - księgowego (Symfonia - Finanse i Księgowość lub/i Insert - Rewizor)
  • ewidencja zakupu i sprzedaży
  • ewidencja majątku, inwentaryzacja i jej rozliczania
  • ewidencja kosztów i ich rozliczanie, w tym kosztów produkcji oraz pracy
  • naliczanie i sposób wykorzystywania ZFŚS
  • Grafiki menadżerskiej i prezentacyjnej
 2. sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych
 3. rozliczenia podatkowego firmy (CIT, VAT, PIT)
Liczba godzin 70 godz. - 6 tygodni
Organizacja zajęć Kurs ma głównie charakter zajęć warsztatowych.

Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 16-19. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach stacjonarnych będą dostępne materiały i opisy ćwiczeń do samodzielnego wykonania na platformie edukacyjnej.

Trzy razy w tygodniu można będzie również skorzystać z konsultacji on-line na czacie kursu (zawsze godzinę przed zajęciami stacjonarnymi).

Osoba odpowiedzialna Marek Ptak - wieloletnie doświadczenie na stanowisku gł. księgowego spółek handlowych i jednostek budżetowych (Certyfikat Księgowy nr 19397/2007 wydany przez Ministra Finansów); wdrożeniowiec programów do zarządzania firmą
Planowany termin  
Odpłatność 490 zł
Uwagi
 • zapewniamy sprzęt i materiały dydaktyczne w cenie kursu oraz bezpłatne konsultacje on-line na platformie szkoleniowej
 • dla chętnych, za dodatkową opłatą, możemy zorganizować egzamin certyfikujący umiejętności obsługi programu "Symfonia - Finanse i Księgowość", który byłby przeprowadzony przez przedstawiciela firmy SAGE Symfonia - producenta oprogramowania.


KURS - Obsługa komputera i programu do uproszczonej księgowości

Obsługa komputera i programu do uproszczonej księgowości

Nazwa Obsługa komputera i programu do uproszczonej księgowości
Adresat Absolwenci szkół średnich pragnący podjąć pracę na stanowiskach związanych z prowadzeniem Książki Przychodów i Rozchodów (uproszczonej księgowości)
Cel kursu Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie:
 1. nauka obsługi komputera w zakresie zarządzania swoimi danymi (na dysku, PenDrivie, płytach CD), dołączania drukarki, instalowania i aktualizacji programów (np. Mała Księgowość Pro firmy SAGE Symfonia), wyszukiwania informacji w Internecie, zakładania skrzynek, przesyłania wiadomości e-mail,
 2. samodzielnego prowadzenia uproszczonej księgowości przy użyciu programu "Mała Księgowość Pro" z pakietu "Symfonia" w zakresie:
  • ewidencja zakupu i sprzedaży
  • ewidencja majątku, inwentaryzacja i jej rozliczania
  • ewidencji kosztów i tworzenie analiz kosztów firmy
  • ewidencji list płac
  • ewidencji przebiegu pojazdów
  • naliczanie i sposób wykorzystywania ZFŚS
 3. sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych
 4. rozliczenia podatkowego firmy (CIT, VAT, PIT)
Liczba godzin 6 tygodni
Organizacja zajęć Kurs ma głównie charakter zajęć warsztatowych.

Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 16-19. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach stacjonarnych będą dostępne materiały i opisy ćwiczeń do samodzielnego wykonania na platformie edukacyjnej.

Trzy razy w tygodniu można będzie również skorzystać z konsultacji on-line na czacie kursu (zawsze godzinę przed zajęciami stacjonarnymi).

Osoba odpowiedzialna Marek Ptak - wieloletnie doświadczenie na stanowisku gł. księgowego spółek handlowych i jednostek budżetowych (Certyfikat Księgowy nr 19397/2007 wydany przez Ministra Finansów); wdrożeniowiec programów do zarządzania firmą
Planowany termin  
Odpłatność 490 zł
Uwagi
 • zapewniamy sprzęt i materiały dydaktyczne w cenie kursu oraz bezpłatne konsultacje on-line na platformie szkoleniowej
 • dla chętnych, za dodatkową opłatą, możemy zorganizować egzamin certyfikujący umiejętności obsługi programu "Symfonia - Finanse i Księgowość", który byłby przeprowadzony przez przedstawiciela firmy SAGE Symfonia - producenta oprogramowania.


KURS - Samodzielny księgowy

Samodzielny księgowy

Nazwa Samodzielny księgowy
Adresat Absolwenci szkół średnich pragnący podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego.
Cel kursu Celem kursu jest zdobycie umiejętności w zakresie:
 1. a. samodzielnego prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy przy użyciu programu finansowo - księgowego (Symfonia - Finanse i Księgowość lub/i Insert - Rewizor)
 2. samodzielnego prowadzenia uproszczonej księgowości przy użyciu programu "Mała Księgowość Pro" z pakietu "Symfonia" w zakresie:
  • ewidencja zakupu i sprzedaży,
  • ewidencja środków pieniężnych i ich rozliczanie,
  • ewidencja rozrachunków i ich rozliczanie,
  • ewidencja majątku, inwentaryzacja i jej rozliczania,
  • ewidencja towarów, materiałów i wyrobów gotowych,
  • ewidencja kosztów i ich rozliczanie, w tym kosztów produkcji oraz pracy,
  • naliczanie i sposób wykorzystywania ZFŚS,
  • ustalanie, ewidencja i podział wyniku finansowego,
  • ewidencja kapitałów i funduszy,
  • tworzenie rezerw i odpisów aktualizujących,
 3. sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych
 4. sporządzanie analiz kosztów firmy oraz sprawozdań finansowych
 5. analiza wskaźników finansowych
 6. rozliczenia podatkowego firmy (CIT, VAT, PIT)
Liczba godzin 12 tygodni (140 godz.)
Organizacja zajęć Kurs ma głównie charakter zajęć warsztatowych.

Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek) w godz. 16-19. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach stacjonarnych będą dostępne materiały i opisy ćwiczeń do samodzielnego wykonania na platformie edukacyjnej.

Trzy razy w tygodniu można będzie również skorzystać z konsultacji on-line na czacie kursu (zawsze godzinę przed zajęciami stacjonarnymi).

Osoba odpowiedzialna Marek Ptak - wieloletnie doświadczenie na stanowisku gł. księgowego spółek handlowych i jednostek budżetowych (Certyfikat Księgowy nr 19397/2007 wydany przez Ministra Finansów)) i inni doświadczeni nauczyciele ZS CKU w Koninie
Planowany termin  
Odpłatność 980 zł
Uwagi
 • zapewniamy sprzęt i materiały dydaktyczne w cenie kursu oraz bezpłatne konsultacje on-line na platformie szkoleniowej
 • dla chętnych, za dodatkową opłatą, możemy zorganizować egzamin certyfikujący umiejętności obsługi programu "Symfonia - Finanse i Księgowość", który byłby przeprowadzony przez przedstawiciela firmy SAGE Symfonia - producenta oprogramowania.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl