SZKOΧ DLA DOROSΧCH

Zapoznaj si z nasz ofertPodania przyjmujemy
do 21 sierpnia 2009 r. (pi徠ek)

Og這szenie list przyj皻ych do szko造 na rok szkolny 2009/2010 w dniu 28.08.2009

podanie.pdf
podanie.doc

Kontakt:
Zesp馧 Szk馧 Centrum Kszta販enia Ustawicznego
62-500 Konin, ul. Wodna 1
tel./fax 063/242-89-43 lub 242-99-19
e-mail: dorosli@zscku.konin.pl

Sekretariat - kszta販enie doros造ch:
budynek C p.316

GIMNAZJUM DLA DOROSΧCH

GIMNAZJUM DLA DOROSΧCH

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny lub wieczorowy
  czas trwania nauki - 3 lata.
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - wiedza og鏊na z zakresu gimnazjum
  - absolwent mo瞠 podj望 nauk w szkole 鈔edniej.
 5. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
  • J瞛yk polski
  • J瞛yk obcy
  • Historia
  • Wiedza o spo貫cze雟twie
  • Matematyka
  • Fizyka z astronomi
  • Chemia
  • Biologia
  • Geografia
  • Informatyka
 6. WARUNKI PRZYJ犴IA
 7. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

LICEUM OG粌NOKSZTAz。E na podbudowie gimnazjum lub 8 letniej szko造 podstawowej

LICEUM OG粌NOKSZTAz。E
na podbudowie gimnazjum lub 8 letniej szko造 podstawowej

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny lub wieczorowy
  czas trwania nauki - 3 lata
  podbudowa: gimnazjum lub 8-letnia szko豉 podstawowa
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - wiedza og鏊na z zakresu szko造 鈔edniej
  - absolwent mo瞠 podj望 nauk w szkole policealnej o dowolnym profilu, a po zdaniu egzaminu maturalnego na wy窺zej uczelni
 5. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
  • J瞛yk polski
  • J瞛yk obcy
  • Historia
  • Wiedza o spo貫cze雟twie
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Chemia
  • Biologia
  • Geografia
  • Technologia informacyjna
  • Podstawy przedsi瑿iorczo軼i
 6. WARUNKI PRZYJ犴IA
 7. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

LICEUM OG粌NOKSZTAz。E UZUPEΛIAJ。E na podbudowie Zasadniczej Szko造 Zawodowej

LICEUM OG粌NOKSZTAz。E
na podbudowie Zasadniczej Szko造 Zawodowej

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny lub wieczorowy
  czas trwania nauki - 2 lata
  podbudowa: Zasadnicza Szko豉 Zawodowa
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - wiedza og鏊na z zakresu szko造 鈔edniej
  - absolwent mo瞠 podj望 nauk w szkole policealnej o dowolnym profilu, a po zdaniu egzaminu maturalnego na wy窺zej uczelni
 5. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
  • J瞛yk polski
  • J瞛yk obcy
  • Historia
  • Wiedza o spo貫cze雟twie
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Chemia
  • Biologia
  • Geografia
  • Technologia informacyjna
  • Podstawy przedsi瑿iorczo軼i
 6. WARUNKI PRZYJ犴IA
 7. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

LICEUM PROFILOWANE

Profil: ZARZ.ZANIE INFORMACJ

LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSΧCH:
Profil: ZARZ.ZANIE INFORMACJ

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny lub wieczorowy
  czas trwania nauki - 3 lata
  podbudowa: gimnazjum lub 8-letnia szko豉 podstawowa
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do aktywnego udzia逝 w 篡ciu i poruszaniu si po rynku pracy,
  - wykorzystanie, w 篡ciu codziennym i pracy zawodowej, Internetu i innych 廝鏚e medialnych informacji,
  - umiej皻no嗆 wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji, przetwarzanie informacji, upowszechnianie informacji
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Absolwenci uzyskuj kwalifikacje umo磧iwiaj帷e dalsze kszta販enie zawodowe, miedzy innymi, w nast瘼uj帷ych bran瘸ch zawodowych: informatyka, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, fotografika, urz康zenia audiowizualne, techniki multimedialne, systemy baz danych, grafika komputerowa i poligrafia.
 7. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
 8. - og鏊nokszta販帷e,
  - j瞛yki obce: j瞛yk angielski, j瞛yk niemiecki lub j瞛yk rosyjski, (mo磧iwo嗆 nauki w rozszerzonym zakresie),
  - podstawy przedsi瑿iorczo軼i,
  - technologia informacyjna,
  - zaj璚ia profilowe: zwi您ane z wyszukiwaniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji, - oferta dodatkowa: kszta販enie j瞛yka obcego zawodowego, zastosowanie komputera w pracy zawodowej, kursy: grafiki komputerowej, prezentacji multimedialnej, Internetu.
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

Profil: SOCJALNY

LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSΧCH:
Profil: SOCJALNY

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny lub wieczorowy
  czas trwania nauki - 3 lata
  podbudowa: gimnazjum lub 8-letnia szko豉 podstawowa
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do dzia豉 zawodowych z cz這wiekiem i dla cz這wieka, z lud幟i i dla ludzi,
  - ocena czynnik闚 warunkuj帷ych funkcjonowanie cz這wieka i jego rozw鎩,
  - rozpoznawanie i opis mechanizm闚 funkcjonowania jednostki i grupy,
  - stosowanie promocji zdrowia,
  - rozpoznawania potrzeb innych ludzi
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. - mo磧iwo嗆 uzyskania kwalifikacji zwi您anych z prac z cz這wiekiem i dla cz這wieka np.: terapia zaj璚iowa, masa leczniczy, opieka nad dzieckiem i nad starsz osob, itp.
 7. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
 8. - przedmioty og鏊nokszta販帷e: j瞛yk polski, j瞛yk obcy, historia, elementy informatyki, wiedza o spo貫cze雟twie, geografia, matematyka, fizyka i chemia,
  - przedmioty profilowe: cz這wiek jako jednostka, cz這wiek w 鈔odowisku, wychowanie plastyczno - techniczne, tw鏎cze przeobra瘸nia 鈍iata.
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

Profil: EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

LICEUM PROFILOWANE DLA DOROSΧCH:
Profil: EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny lub wieczorowy
  czas trwania nauki - 3 lata
  podbudowa: gimnazjum lub 8-letnia szko豉 podstawowa
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do aktywnego udzia逝 w 篡ciu i poruszaniu si po rynku pracy,
  - przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  - wykorzystanie internetu i innych 廝鏚e medialnych informacji
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Absolwenci przygotowani s do prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej lub pracy w kom鏎kach funkcjonalnych przedsi瑿iorstw takich, jak: sekretariat, dzia og鏊noekonomiczny, dzia finansowy, dzia marketingu, dzia zaopatrzenia zbytu, dzia administracyjno - organizacyjny i inne.
 7. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
 8. - og鏊nokszta販帷e,
  - j瞛yki obce: j瞛yk angielski, j瞛yk niemiecki lub j瞛yk rosyjski, (mo磧iwo嗆 nauki w rozszerzonym zakresie),
  - podstawy przedsi瑿iorczo軼i,
  - technologia informacyjna,
  - zaj璚ia profilowe: Funkcjonowanie przedsi瑿iorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, Elementy rachunkowo軼i, Praca biurowa, Prawo i post瘼owanie administracyjne,
  - oferta dodatkowa: kszta販enie j瞛yka obcego zawodowego, zastosowanie komputera w pracy zawodowej.
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIKUM UZUPEΛIAJ。E: TECHNIK MECHANIK

TECHNIKUM UZUPEΛIAJ。E DLA DOROSΧCH:
TECHNIK MECHANIK

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny lub wieczorowy
  czas trwania nauki - 3 lata
  praktyki : 4 tygodnie w klasie II
  podbudowa: Zasadnicza Szko豉 Zawodowa
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe,
  - przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  - pos逝giwanie si dokumentacja konstrukcyjn, techniczn i eksploatacyjn,
  - pos逝giwanie si narz璠ziami i oprzyrz康owaniem technologicznym,
  - ocenianie stanu technicznego obiekt闚 mechanicznych z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej
  - przestrzeganie i wdra瘸nie norm PN, PN - ISO, ISO
  - korzystanie z komputerowego oprogramowania u篡tkowego
  - korzystanie z literatury technicznej
  - przygotowanie do prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Technik mechanik mo瞠 by zatrudniony we wszystkich dzia豉ch gospodarki, g堯wnie na stanowiskach 鈔edniego nadzoru technicznego. Absolwent jest r闚nie przygotowany do prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej. Po zdaniu egzaminu maturalnego mo瞠 podj望 nauk na wy窺zej uczelni.
 7. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
 8. - przedmioty og鏊nokszta販帷e: j.polski, j.obcy, historia, technologia informacyjna, wiedza o spo貫cze雟twie, geografia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, podstawy przedsi瑿iorczo軼i
  - przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn i urz康ze, technologia mechaniczna, maszynoznawstwo, uk豉dy sterowania i regulacji, eksploatacja maszyn i urz康ze, pracownia techniczna, bhp, zaj璚ia praktyczne, zaj璚ia specjalizuj帷e
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIKUM UZUPEΛIAJ。E: TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIKUM UZUPEΛIAJ。E DLA DOROSΧCH:
TECHNIK HANDLOWIEC

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny lub wieczorowy
  czas trwania nauki - 3 lata
  praktyki : 4 tygodnie w klasie II
  podbudowa: Zasadnicza Szko豉 Zawodowa
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe,
  - przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  - przygotowanie przysz貫go absolwenta do aktywnego udzia逝 w 篡ciu i poruszaniu si po rynku pracy,
  - szerokie stosowanie internetu i innych 廝鏚e medialnych informacji,
  - wykonywanie typowych prac zwi您anych z planowaniem i analiz statystyczn,
  - prowadzenie negocjacji handlowych.
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Przygotowanie do podj璚ia pracy na 鈔ednim szczeblu zarz康zania w przedsi瑿iorstwach handlowych o r騜nych formach w豉sno軼i. Mo磧iwo嗆 uruchomienia i prowadzenia w豉snej firmy handlowej.
 7. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
 8. - og鏊nokszta販帷e: przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  - j瞛yki obce: j瞛yk angielski, j瞛yk niemiecki lub j瞛yk rosyjski,
  - podstawy przedsi瑿iorczo軼i,
  - technologia informacyjna,
  - zaj璚ia og鏊nozawodowe: Podstawy ekonomii, Elementy prawa, Technika biurowa, Statystyka, Zasady rachunkowo軼i,
  - zaj璚ia specjalistyczne: Ekonomia handlu, Towaroznawstwo, Rachunkowo嗆 handlowa, Reklama, J瞛yk obcy zawodowy, Kultura zawodu, Pracownia ekonomiczno - informatyczna,
  - praktyka zawodowa.
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

SZKOx POLICEALNA

TECHNIK ARCHIWISTA

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK ARCHIWISTA

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata
  praktyki : 4 tygodnie (140 godzin)
  podbudowa: Liceum Og鏊nokszta販帷e, Liceum Zawodowe
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe
  - organizacja i prowadzenie archiwum zak豉dowego
  - gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie dokumentacji,
  - pos逝giwanie si wsp馧czesnymi systemami obiegu i zarz康zania dokumentacj
  - pos逝giwanie si terminologi z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa oraz archiwalnej informacji naukowej
  - zarz康zanie dokumentacj w kancelariach urz璠闚 i innych jednostek organizacyjnych
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Absolwent jest przygotowany do pracy w archiwach zak豉dowych i sk豉dnicach akt,mo瞠 prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie us逝g archiwalnych.
 7. MODUΧ
 8. - Metody i organizacja pracy.
  - Podstawy prawno-ustrojowe pa雟twa polskiego.
  - Podstawy dzia豉lno軼i zawodowej.
  - Praktyka zawodowa - organizowanie pracy i zarz康zanie w przedsi瑿iorstwie ( 70 godzin ), organizowanie pracy w urz璠zie administracji publicznej ( 70 godzin ).
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK HANDLOWIEC

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK HANDLOWIEC

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata
  praktyki : 4 tygodnie w klasie III i IV
  podbudowa: Liceum Og鏊nokszta販帷e, Liceum Zawodowe
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe,
  - korzystanie z r騜nych 廝鏚e prawa (finansowego, handlowego, cywilnego, pracy),
  - stosowanie marketingu,
  - stosowanie zasad racjonalnych gospodarowania,
  - wykonywanie podstawowych prac bilansowych przy wykorzystaniu 鈔odk闚 technicznych,
  - wype軟ianie dokument闚 i sporz康zanie pism typowych dla dzia豉lno軼i handlowej,
  - organizowanie w豉snej firmy handlowej,
  - wykonywanie typowych prac zwi您anych z planowaniem i analiz statystyczn,
  - prowadzenie negocjacji handlowych,
  - pos逝giwanie si sprz皻em komputerowym, oprogramowaniem i innymi 鈔odkami technicznymi
 5. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
 6. - Podstawy ekonomii
  - Technika biurowa
  - Statystyka
  - Zasady rachunkowo軼i
  - Rachunkowo嗆 handlowa
  - Marketing
  - Elementy prawa
  - Ekonomia handlu
  - Towaroznawstwo
  - Reklama
  - J瞛yk obcy zawodowy (niemiecki)
  - Kultura zawodu
  - Pracownia ekonomiczno - informatyczna
 7. WARUNKI PRZYJ犴IA
 8. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK TELEINFORMATYK

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK TELEINFORMATYK

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata
  praktyki : 4 tygodnie (140 godzin)
  podbudowa: szko豉 daj帷a wykszta販enie 鈔ednie
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe,
  - montowanie komputer闚,
  - instalowanie system闚 operacyjnych oraz oprogramowania u篡tkowego i narz璠ziowego w komputerach,
  - uruchamianie komputer闚,
  - prowadzenie sprzeda篡 podzespo堯w, zespo堯w i komputer闚 oraz oprogramowania,
  - diagnozowanie stanu technicznego komputer闚,
  - budowania sieci komputerowych i instalowania oprogramowania sieciowego w komputerach,
  - projektowania sieci komputerowych dla ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Absolwent jest przygotowany do pracy w lokalnej sieci komputerowej w ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstwach.
 7. MODUΧ
 8. - Mechatronika
  - Urz康zenia komputerowe
  - ㄠczno嗆 teleinformatyczna
  - Modu spo貫czno-prawny
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK LOGISTYK

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK LOGISTYK

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata
  praktyki : 4 tygodnie w semestrze II lub III
  podbudowa: szko豉 daj帷a wykszta販enie 鈔ednie
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe,
  - przygotowanie do aktywnego udzia逝 w 篡ciu i poruszania si po rynku pracy,
  - przygotowanie do podj璚ia pracy w firmach logistycznych,
  - mo磧iwo軼i uruchomienia i prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Absolwent mo瞠 by zatrudniony w przedsi瑿iorstwach realizuj帷ych zadania logistyczne. Technik logistyk jest r闚nie przygotowany do prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej.
 7. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
 8. - przedmioty zawodowe: podstawy logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, ekonomika logistyki, transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne, gospodarka logistyczna, laboratorium logistyczno-spedycyjne, laboratorium magazynowe, j瞛yk angielski dla logistyk闚.
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK RACHUNKOWO列I

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK RACHUNKOWO列I

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata
  praktyki : 140 godzin
  podbudowa: szko豉 daj帷a wykszta販enie 鈔ednie
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe
  - prowadzenie rachunkowo軼i
  - dokonanie rozlicze finansowych
  - kontrola dokument闚 ksi璕owych
  - sporz康zanie sprawozda finansowych
  - przechowywanie dokumentacji ksi璕owej
  - nadzorowanie terminowej sp豉ty zobowi您a i 軼i庵anie nale積o軼i i roszcze
  - wykonywanie typowych czynno軼i planistycznych i analitycznych
  - obs逝ga komputera i wykonywanie podstawowych czynno軼i biurowych
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Absolwent mo瞠 pracowa w kom鏎kach rachunkowo軼i we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zak豉dach bud瞠towych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a tak瞠 urz璠ach skarbowych i urz璠ach gmin.
 7. MODUΧ
 8. - ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania
  - ewidencja ksi璕owa dzia豉lno軼i przedsi瑿iorstwa
  - organizacja i finansowanie dzia豉lno軼i przedsi瑿iorstwa
  - specyficzne i szczeg鏊ne zasady rachunkowo軼i
  - praktyka zawodowa : uczestniczenie w procesach spo貫cznych i gospodarczych jednostki organizacyjnej (42 godziny), uczestniczenie w pracach kom鏎ek finansowo-ksi璕owych jednostki organizacyjnej (98 godzin)
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK MECHANIK

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK MECHANIK

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata
  praktyki : 4 tygodnie w semestrze III lub IV
  podbudowa: Liceum Og鏊nokszta販帷e, Liceum Zawodowe
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe
  - pos逝giwanie si dokumentacj konstrukcyjn, technologiczn! eksploatacyjn
  - pos逝giwanie si narz璠ziami i oprzyrz康owaniem technologicznym
  - ocenianie stanu technicznego obiekt闚 mechanicznych z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej
  - przestrzeganie i wdra瘸nie norm PN, PN - ISO, ISO
  - korzystanie z komputerowego oprogramowanie u篡tkowego
  - korzystanie z literatury technicznej
  - przygotowanie do prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Technik mechanik mo瞠 by zatrudniony we wszystkich dzia豉ch gospodarki, g堯wnie na stanowiskach 鈔edniego nadzoru technicznego. Absolwent jest r闚nie przygotowany do prowadzenia w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej.
 7. PRZEDMIOTY NAUCZANIA
 8. - przedmioty og鏊nokszta販帷e: j.polski, j.obcy, historia, technologia informacyjna, wiedza o spo貫cze雟twie, geografia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, podstawy przedsi瑿iorczo軼i
  - przedmioty zawodowe: podstawy konstrukcji maszyn i urz康ze, technologia mechaniczna, maszynoznawstwo, uk豉dy sterowania i regulacji, eksploatacja maszyn i urz康ze, pracownia techniczna, bhp, zaj璚ia praktyczne, zaj璚ia specjalizuj帷e
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK EKONOMISTA

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK EKONOMISTA

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata
  podbudowa: szko豉 daj帷a wykszta販enie 鈔ednie
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe,
  - podstawowa wiedza z zakresu finans闚 i rachunkowo軼i,
  - organizowanie i przygotowanie proces闚: zaopatrzenia, magazynowania, transportu i sprzeda篡 produkt闚 w r騜nych podmiotach gospodarczych,
  - wykonywanie typowych prac biurowych z wykorzystaniem komputera,
  - prowadzenie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej,
  - ksi璕owanie i gospodarowanie finansami podmiot闚 gospodarczych itp.
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Technik ekonomista mo瞠 by zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w ma造ch podmiotach gospodarczych, jak r闚nie na innych stanowiskach, na kt鏎ych potrzebna jest podstawowa wiedza i umiej皻no軼i z zakresu finans闚 i rachunkowo軼i.
 7. MODUΧ
 8. - ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania
  - dzia豉lno嗆 podmiotu gospodarczego
  - j瞛yk obcy zawodowy
  - zasoby ludzkie jednostki organizacyjnej
  - gospodarowanie maj徠kiem przedsi瑿iorstwa
  - rozliczenia finansowe
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK INFORMATYK

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK INFORMATYK

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata (4 semestry)
  praktyki: po 4 tygodnie w semestrze III i IV
  podbudowa: Liceum Og鏊nokszta販帷e, Liceum Zawodowe
 3. NAUKA W TRYBIE NA ODLEGΜ汎 (E-LEARNING)
 4. Nauka b璠zie realizowana w po這wie w trybie na odleg這嗆 z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle. Materia造 dost瘼ne s w formie elektronicznej na szkolnej platformie edukacyjnej Moodle.

  Tryb na odleg這嗆 polega na zapoznawaniu si z kolejnymi partiami materia逝, wykonywaniem zada (pliki z rozwi您aniami przesy豉ne s do oceny na platform), rozwi您ywaniu test闚. S逝chacze bior tak瞠 udzia w dyskusjach za forach i czacie - s r闚nie dost瘼ne na Moodle. Dost瘼 do platformy poprzez internet daje mo磧iwo嗆 podj璚ia nauki i rozwi您ywania kolejnych zada w chwili i miejscu, kt鏎e jest dogodne dla ucz帷ego si.

  Kszta販enie modu這we polega na realizacji zada z kolejno u這穎nych modu堯w zawieraj帷ych najwa積iejsze zagadnienia dla danego zawodu. Ka盥y modu sk豉da si z kilku jednostek, kt鏎e na og馧 realizowane s przez r騜nych nauczycieli.

  Do realizacji projektu "Technik informatyk - kszta販enie modu這we na odleg這嗆" zaproszono wi璚 specjalist闚 z poszczeg鏊nych obszar闚 informatyki. Gwarantuje to wysok jako嗆 nauczania i dobre przygotowanie do egzamin闚 potwierdzaj帷ych kwalifikacje zawodowe.

TECHNIK ADMINISTRACJI

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK ADMINISTRACJI

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 1 rok
  praktyki 4 tygodnie (140 godzin) podbudowa: Liceum Profilowane - profil ekonomiczno - administracyjny
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe,
  - za豉twianie indywidualnych spraw administracyjnych,
  - przygotowanie projekt闚 um闚 cywilnoprawnych i innych dokument闚,
  - przygotowanie projekt闚 akt闚 normatywnych i administracyjnych w豉軼iwych dla urz璠u,
  - pos逝giwanie si dokumentacj ksi璕ow,
  - prawid這we przyjmowanie, segregowanie i klasyfikacja dokument闚,
  - prowadzenie korespondencji,
  - przygotowanie narad, konferencji, sesji itp.
  - sporz康zenie harmonogram闚 prac,
  - publiczne prezentowanie stanowiska urz璠u, firmy
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Absolwent jest przygotowany do pracy w wielu obszarach 篡cia spo貫cznego i gospodarczego. Mo瞠 by zatrudniony w administracji rz康owej i administracjach specjalnych, w jednostkach samorz康u terytorialnego w urz璠ach marsza趾owskich, powiatowych, miejskich, gminnych.
 7. MODUΧ
 8. - Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania
  - Prawne podstawy funkcjonowania administracji publicznej
  - Ekonomiczne podstawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych
  - Praca administracyjno-biurowa
  - Praktyka zawodowa - organizowanie pracy i zarz康zanie w przedsi瑿iorstwie (70 godzin ), organizowanie pracy w urz璠zie administracji publicznej (70 godzin )
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK OBSΣGI TURYSTYCZNEJ

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK OBSΣGI TURYSTYCZNEJ

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki - 2 lata
  praktyki - 4 tygodnie (140 godzin) podbudowa: szko豉 daj帷a wykszta販enie 鈔ednie
 3. MODUΧ
 4. - dzia豉lno嗆 us逝gowa
  - podstawy turystyki
  - walory i atrakcje turystyczne
  - us逝gi turystyczne
  - produkty turystyczne
  - praktyka zawodowa : obs逝ga klient闚 biura turystyki, organizowanie turystyki wyjazdowej i przyjazdowej
 5. WARUNKI PRZYJ犴IA
 6. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

TECHNIK INFORMATYK - 1 rok

SZKOx POLICEALNA DLA DOROSΧCH:
TECHNIK INFORMATYK

 1. SYSTEM KSZTAzENIA
 2. zaoczny
  czas trwania nauki: 1 rok
  praktyki po 2 tygodnie w I i II semestrze podbudowa: Liceum Profilowane - profil zarz康zanie informacj
 3. NABYTE UMIEJ邛NO列I
 4. - przygotowanie do egzaminu potwierdzaj帷ego kwalifikacje zawodowe,
  - pos逝giwanie si systemami operacyjnymi,
  - praca / wybranych rodzajach sieci komputerowych,
  - pos逝giwanie si typowym oprogramowaniem u篡tkowym,
  - zak豉danie baz danych (j瞛yk SQL) i nadzorowanie ich pracy,
  - projektowanie bazy danych,
  - programowanie w wybranych j瞛ykach, szczeg鏊nie Pascal, C++,
  - pos逝giwanie siej. angielskim w stopniu umo磧iwiaj帷ym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprz皻u,
  - wykonywanie rozlicze koszt闚 wyrob闚 i us逝g.
 5. MO烊IWO列I ZATRUDNIENIA
 6. Absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich ga喚ziach gospodarki narodowej, w kt鏎ych maj zastosowanie komputery. Typowe stanowiska pracy to: administrator, projektant, programista. Absolwenci mog r闚nie znale潭 zatrudnienie w biurach konstrukcyjnych na komputerowe stanowiska wspomagania projektowanie, w studiach graficznych oraz drukarniach.
 7. MODUΧ
 8. - urz康zenia techniki komputerowej,
  - metodologia programowania,
  - systemy zarz康zania bazami danych,
  - modu specjalizacyjny (praktyka) : aplikacje internetowe, grafika komputerowa i multimedia
 9. WARUNKI PRZYJ犴IA
 10. Okre郵one w szkolnym regulaminie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, dotycz帷ym naboru do ZS CKU na rok szkolny 2009/2010.

KURSY

KURSY

ZS CKU prowadzi dzia豉lno嗆 o鈍iatow w nast瘼uj帷ych formach kursowych:

- przygotowuj帷e do egzamin闚 eksternistycznych w r騜nych zakresach (Liceum Og鏊nokszta販帷ego dla doros造ch, Liceum Profilowanego dla doros造ch, Technikum dla doros造ch, Szko造 Policealnej),
- kwalifikacyjne przygotowuj帷e do egzamin闚 na tytu造 robotnika wykwalifikowanego lub mistrza w r騜nych zawodach,
- komputerowe,
- BHP,
- j瞛ykowe,
- obs逝gi kasy fiskalnej,
- kroju i szycia,
- masa簑 leczniczego,
- bukieciarstwa,
- opiekunki do dziecka,
- ksi璕owo軼i komputerowej,
- pedagogiczne dla:
  a) wychowawc闚 kolonijnych,
  b) instruktor闚 praktycznej nauki zawodu
i inne.

Jeste鄉y w stanie zrealizowa ka盥e zlecenie kursowe.
Zapewnimy bardzo korzystne warunki ekonomiczne oraz wysoki poziom dydaktyczny.

Informacji udziela i przyjmuje zapisy :
Kancelaria Kursowa - pok. 103 bud. A

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl