UWAGA! Absolwenci gimnazjów!

Informujemy o trwającym do 29 sierpnia naborze, na formy młodzieżowe, do Technikum: technik logistyk, technik handlowiec, technik informatyk, technik obsługi turystycznej oraz do Zasadniczej Szkoły Zawodowej na różne zawody, a zwłaszcza na zawód "sprzedawca" (nauka, między innymi, w specjalistycznej sali sprzedażowej, znajdującej się na terenie szkoły).

Zapraszamy

HARMONOGRAM POPRAWKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH

UWAGA !!!  Posiedzenie Rady Pedagogicznej

25 sierpnia 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.
29 sierpnia 2014 r. (piątek ) o godzinie 10:00.


Harmonogram egzaminów poprawkowych

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2014/2015

Aktualności Zobacz wszystkie wiadomości »