Pokaz JUDO podczas Dni Ślesina 30.06. – 2.07.2017r.

Uczniowie ZS CKU w Koninie i członkowie Klubu Górnik wraz z trenerem Markiem Grabowskim w trakcie trwania Dni Ślesina na scenie  przygotowali pokaz JUDO. Nasz Uczeń – Mistrz Polski Hubert Pieczyński wystąpił w duecie z koleżanką, renerem i najmłodszymi członkami sekcji JUDO.  Jak powiedział trener najlepsza szkoła w mieście. Zapraszamy do ZS CKU do sekcji JUDO.

AR

Relacja z uroczystości zakończenia Konkursu 2017 „Pokaż piękno swojej okolicy”

Zakończyła się kolejna VII edycja Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy” na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego o ciekawych, a mało znanych zakątkach Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Konkurs prowadzono we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” i Oddziałem PTTK w Koninie. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki oraz Starosta Koniński Stanisław Bielik.

SUKCES W KONKUSIE FOTOGRAFICZNO-HISTORYCZNYM

19 czerwca 2017 roku w muzeum w Gosławicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficzno-historycznego „Najstarszy przedmiot w moim domu” organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Koninie oraz koniński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Konkurs polegał na wykonaniu fotografii przedmiotu i sporządzeniu jego opisu wraz z historią rodzinną z nim związaną. Sukcesem swój udział w nim zakończyła uczennica klasy 2P Żaneta Szafarczyk, której praca „Moja pamiątka po dziadku” zdobyła wyróżnienie. Konkurs swym zasięgiem obejmował powiaty dawnego województwa konińskiego, a wpłynęło na niego 201 prac, reprezentujących, jak podkreślili jurorzy, bardzo wysoki poziom.

Konkurs Recytatorski im. ks. Jana Twardowskiego

Rozstrzygnięto i wręczono nagrody w  Konkursie Recytatorskim  im. ks. Jana Twardowskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego, które odbywały się pod patronatem Senator RP Margarety Budner i Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody otrzymali:

Uczniowie ZS CKU w konińskiej Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego

8 czerwca uczniowie pierwszej klasy technikum ekonomicznego o specjalności służba celna, odbyli jednodniową, dzienną praktykę w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Kaliszu/Oddział Celny w Koninie.

Młodzież zapoznała się z zakresem działań celnika. Zdobyła wiedzę dotyczącą kontroli, przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z obrotem towarami z zagranicą, wymiarem i  poborem podatku VAT od importu, należności celnych i innych opłat. Uczniów szczególnie zainteresował obszar działań funkcjonariuszy celnych odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości związanej z obrotami towarem z zagranicą. Zaskoczeni byli jak niebezpieczny to zawód, a jednocześnie jaka jest jego społeczna użyteczność.

Fundusze europejskie dla młodych - wykład w ZS CKU

Informacje na temat funduszy europejskich dla młodych,  przedstawiła w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego - Pani  Monika Bielakowska – Kasznia  z Punktu  Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wykład miał miejsce 6 czerwca 2017 roku. Słuchaczami była młodzież i absolwenci naszej szkoły. Zainteresowani, którzy wzięli udział w spotkaniu, mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Tematem wykładu były dotacje i pożyczki oraz wnioski i biznes plany, będące warunkiem skorzystania ze środków zewnętrznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wykładowca przestawił również formy zabezpieczenia przy korzystaniu z form dofinansowania dla młodych przedsiębiorców.

AS

Finał Biegu Słupa Milowego

4.06.miało miejsce uroczyste wręczenie nagród XIX Biegu Milowego Słupa. 
Oto nasi laureaci:
-Paulina Górna
-Kamila Koziarska
-Kamila Szymańska
-Renata Lebioda
Wszystkie dziewczyny to uczennice klasy 1P.
Gratulujemy!

Dzień Sportu - wyniki

1.  Konkurencje indywidualne

  • Rzut kaloszem – I miejsce 2L, II miejsce III L, III m. 2 BW
  • Skoki na skakance długiej – I m. 1P, II m. 1E, III m. 2P
  • Przysiady z ringiem na głowie – I m. 2P, II m. 1E, III m. 3L

2. Turniej piłki nożnej – I m. 3L, II m. 2L, III m. 1E

3. Turniej gry w ringo – I m. 2E, II m. 2P, III m. 3HI

4. Przeciąganie liny – I m. 3L, II m. 1E, III m. 1L

Równocześnie został przeprowadzony międzyklasowy konkurs plastyczny  pt: „Żyj wesoło – żyj sportowo”  - I m. 3W, II m. 2BW i P

W klasyfikacji ogólnej wygrała klasa 3L, II m. zajęła IE,  III m. zajęła 2P.

Sportowy Dzień Dziecka w ZS CKU

Tradycyjnie Dzień Dziecka w naszej szkole obchodzono na sportowo.

Imprezę rozpoczęły rywalizacje międzyklasowe w następujących konkurencjach:

  • Rzut kaloszem
  • Skoki na skakance długiej
  • Przysiady z ringiem na głowie

Nie brakowało również chętnych w turnieju piłki, gry w ringo  czy w przeciąganiu liny.

EKONOMIŚCI W TERENIE

30 maja 2017 roku uczniowie technikum ekonomicznego uczestniczyli w wykładzie prof. dr hab. W. Gabrusewicza „Przyszłość rachunkowości i zawodu księgowego”. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

31 maja 2017 roku otrzymali zaświadczenie ukończenia szkolenia na temat: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w promocji i sprzedaży produktów/usług lokalnych” zorganizowanego przez partnera szkoły Konińską Izbę Gospodarczą. Podczas szkolenia poznaliśmy  narzędzia marketingowe wykorzystywane w promocji produktów i usług  własnej działalności w mediach społecznościowych.   

AR

Subscribe to RSS - aktualności