ZS CKU - Finał Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

17 listopada 2017r. spotkaniem z Panią Agnieszką Jąkalską – Kierownikiem Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koninie, zakończyliśmy realizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W ramach projektu, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła  uczniów, nauczycieli oraz przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstw to wspaniała okazja do promocji, a także do  nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła natomiast (w ZSCKU koordynatorem programu jest p.E.Walczak) miała możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania własnej  ścieżki edukacyjnej.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich na półmetku

W dniu 16 listopada 2017 r. w całej Polsce odbyły się eliminacje okręgowe III edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów Technikum w takich zawodach jak: technik ekonomista, technik handlowiec, a także technicy administracji, księgarstwa oraz rachunkowości. W eliminacjach okręgowych udział biorą uczniowie, którzy zakwalifikowali się na podstawie przeprowadzonych eliminacji szkolnych. Najlepsi uczestników, którzy dotrą do finału ogólnopolskiego, mają szansę na zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie).

Uczniowie technikum ekonomicznego na konferencji „Bezpiecznie od startu”

15 listopada 2017r. młodzież z klasy III technikum ekonomicznego wzięła udział w konferencji pt. „Bezpiecznie od startu”, która odbyła się w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Współorganizatorami konferencji była Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku oraz Komenda Powiatowa Policji w Turku. 

Zakładania działalności gospodarczej z uwzględnieniem środków unijnych

Członkowie Klubu Młodego Ekonomisty w dniu 15.11. 2017 roku przygotowali spotkanie informacyjne z Panią Moniką Bielakowska – Kasznia - Specjalistką ds. Funduszy Europejskich, na temat: Zakładania działalności gospodarczej z uwzględnieniem środków unijnych.

Podczas wykładu zaprezentowano możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków unijnych. Omówiono program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz zwrotne instrumenty: Mikropożyczkowy fundusz dla rozwoju wielkopolski i Program Wsparcie.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas maturalnych, która już nie niedługo, bo w przyszłym roku w maju, może wejść na rynek przedsiębiorców.

Być przedsiębiorcą

Adrianna Gabryś, Dominika Skowrońska, Kacper Błaszczyk, Hubert Jakubowski, Mateusz Ziarniak i Kamil Augustyniak – uczniowie Klasy I HI przygotowali innowacyjny projekt SMARTPEN-a. To inteligentny długopis, który przenosi pisany tekst ręcznie do komputera za pośrednictwem bluetooth.

Ada i Hubert przedstawiali na scenie koncepcję całego zespołu, ogrom pracy w przygotowanie projektu wniósł Kacper, jako główny grafik zespołu, który przygotował logotyp, stronę internetową i całą graficzną stronę prezentacji. Nad całością projektu intensywnie i sumiennie pracował cały 6-osobowy zespół.

PAMIĘTAMY O 11 LISTOPADA

Tegoroczne obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy w naszej szkole uroczystą akademią zatytułowaną  „Ta, co nie zginęła”. Uroczystość przygotowała młodzież z klas 2P, 3P, 4HI oraz 2I.  Uczniowie wraz z Dyrekcją i gronem pedagogicznym mieli okazję poczuć klimat tamtych listopadowych dni. Narracja historyczna przeplatana była pięknymi wierszami, nastrojowymi pieśniami patriotycznymi i żołnierskimi oraz podniosłą muzyką stanowiącą tło dla wydarzeń na scenie. W scenariusz wplecione były również obrazy oglądane na ulicach miast, miasteczek i wsi, oddające atmosferę towarzyszącą odzyskiwaniu niepodległości. Całości dopełnił pokaz prezentacji, ilustrującej ciernistą drogę żołnierzy polskich do niepodległości.

Młodzież na warsztatach psychologicznych w Kiekrzu

Klasy liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie w dniach 6-7 listopada 2017 r. uczestniczyły w warsztatach psychologicznych zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Zawody I stopnia XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się na terenie całego kraju 8 listopada 2017 r.  o godzinie 9:00. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. W tym roku temat wiodący Olimpiady to: „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Tradycyjnie w naszej szkole do zawodów przystąpili uczniowie z klas technikum ekonomicznego. Eliminacje miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady, zadania z podstaw ekonomi oraz 30 pytań testowych.

Trzymamy kciuki za powodzenie i życzymy sukcesów.  

WB

Dzień Języków Obcych w ZS CKU

Dnia 8 listopada bieżącego roku w ZSCKU w Koninie o godzinie 11.35 w sali 208B, rozpoczęły się obchody międzynarodowego dnia języków obcych.

Imprezę przygotował Robert Kałużyński przy współpracy z p. Anną Tarką, p. Justyną Majewską oraz z p. Łukaszem Przybysławskim, który zadbał o profesjonalne nagłośnienie.

Po otwarciu wydarzenia przez dyrektora p. Krzysztofa Pachciarza, zaprezentowany został krótki materiał filmowy o porozumiewaniu się polityków i turystów z Polski w języku angielskim. Publiczność zgormadzona w sali, z zaciekawieniem, oglądała nieudolne próby tworzenia wypowiedzi w języku angielskim naszych rodaków.

Subscribe to RSS - aktualności