Dzień Integracji

W piątek 08 grudnia w Sali 208B po raz drugi w historii szkoły odbył się Dzień Integracji. Światowy Dzień Tolerancji przypadał na 16 listopada, 3-ciego  grudnia był dzień integracji, my  skupiliśmy  się właśnie na integracji, ale nie sposób mówić o integracji bez tolerancji. Celem takich akcji, jak piątkowa jest uświadomienie ludziom pełnosprawnym i mniej wrażliwym, że człowiek niepełnosprawny to pełnowartościowa osoba, mająca również potrzeby duchowe, zdolna nie tylko do brania, ale mogąca też wiele dać swojemu otoczeniu.

Tymczasem niepełnosprawni są żywym obrazem prawdziwego człowieka, ucieleśnieniem ludzkiej godności; uczą jej innych ludzi. Każdy pełnosprawny człowiek mający styczność z osobami niepełnosprawnymi bywa zadziwiony Ich sposobem bycia tzn. optymizmem i dystansem do siebie.

Mieliśmy gości z Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie wraz z opiekunką Panią Anną Gruchalską. Grupa młodych ludzi z Domu Samopomocy wraz z opiekunką zaprezentowali układ taneczny zwany „tańcem rajstopowym” – bardzo widowiskowy pokaz. Zaprezentował się również trener Judo dla sekcji niepełnosprawnych Pan Marek Grabowski – nam znany jako nauczyciel w-f-u i trener Judo na terenie Konina. Młodzież z naszej szkoły zaprezentowała podstawowe zasady savoire vivre’u w stosunku do osób niepełnosprawnych i zasady tolerancji. Mamy nadzieję, że uczniom ZS CKU zapadną w pamięć przytoczone zasady kultury osobistej.

Oto one:

I

Sam fakt bycia niepełnosprawnym nie oznacza, że dana osoba potrzebuje pomocy. Jeżeli znajduje się ona w przyjaznym otoczeniu, zwykle sama da sobie świetnie radę. Dorośli niepełnosprawni chcą być traktowani jak niezależni ludzie. Pomoc należy oferować jedynie wówczas, gdy wydaje się, że dana osoba może jej potrzebować. Jeżeli tak jest w istocie, zapytaj zanim zaczniesz jej udzielać.

II

POMYŚL ZANIM COŚ POWIESZ. Zawsze zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej, nie do jej towarzysza, pomocnika, ani tłumacza języka migowego. Jeżeli będziesz wypytywał ją o jej przypadłość, może się ona poczuć jakbyś sprowadzał ją wyłącznie do jej niepełnosprawności, a nie widział w niej człowieka (jednak wiele osób niepełnosprawnych nie ma nic przeciwko naturalnej ciekawości dzieci i nie krępują się odpowiadać na zadawane przez nie pytania).

III

NIE RÓB ŻADNYCH ZAŁOŻEŃ. Osoby niepełnosprawne same najlepiej wiedzą co mogą zrobić a czego nie. Nie podejmuj za nie decyzji co do uczestnictwa w jakiejkolwiek czynności.

V

REAGUJ UPRZEJMIE NA PROŚBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Jeżeli osoby niepełnosprawne proszą cię o dokonanie pewnych przystosowań w twojej działalności, to nie jest to skarga. Świadczy to o tym, że czują się w twoim towarzystwie na tyle swobodnie, aby mówić o swoich potrzebach.

V

Istnieje kilka zasad w kontakcie z osobami korzystającymi z wózka lub niepełnosprawne ruchowo, oto one:

VI

Osoby korzystające z wózka są ludźmi a nie sprzętami. Nie pochylaj się nad osobą w wózku żeby uścisnąć komuś dłoń ani nie proś takiej osoby, aby trzymała płaszcze.

VII

Rozmawiając z osobą korzystającą z wózka weź krzesło i usiądź na jej poziomie. Jeżeli nie jest to możliwe, stań w niewielkiej odległości, żeby nie musiała ona nadwyrężać szyi, aby nawiązać z tobą kontakt wzrokowy.

VIII

Osoby poruszające się przy pomocy laski lub kul potrzebują ramion, aby utrzymywać równowagę, więc nigdy ich za nie nie chwytaj.

IX

Niektóre osoby nie mogą w pełni poruszać swoimi dłońmi, nadgarstkami czy ramionami. Bądź przygotowany na to, aby udzielić im pomocy przy sięganiu, chwytaniu i podnoszeniu przedmiotów, otwieraniu drzwi i gablot czy obsługiwaniu automatów i innego sprzętu.

X

Osoby niewidome lub niedowidzące OSOBY NIEWIDOME umieją orientować się w terenie i poruszać się po ulicach. Osoby te są w stanie same podróżować, choć czasem korzystają z laski lub z pomocy psa przewodnika. Niektóre osoby mogą mieć problemy ze wzrokiem, które nie są widoczne. Bądź przygotowany, aby udzielić takiej osobie pomocy – na przykład przeczytać jej coś – kiedy cię o to poprosi.

XI

Osoby niewidome korzystają ze swoich rąk do utrzymywania równowagi, więc jeśli chcesz taką osobę poprowadzić, zaproponuj jej swoje ramię, zamiast chwytać ją za rękę (można jednak poprowadzić rękę osoby niewidomej do poręczy lub oparcia krzesła, jeśli chce ona wejść na schody lub usiąść).

XII

Nie dotykaj laski ani psa osoby niewidomej. Pies jest w pracy i nie może się rozpraszać, laska stanowi cześć przestrzeni osobistej danej osoby. Jeśli osoba niewidoma położy gdzieś laskę, nie przekładaj jej, uprzedzaj jedynie wtedy, jeśli może stanowić ona przeszkodę.

XIII

Jeżeli nie jesteś pewien czy dobrze zrozumiałeś, dla sprawdzenia możesz powtórzyć informację. Jeżeli pomimo prób nadal nie możesz zrozumieć danej osoby, poproś ją o napisanie na kartce tego, co chce powiedzieć, lub zaproponuj inny sposób ułatwienia komunikacji.

XIV:

Osoba, która może wydawać się pijana, chora lub wymagać natychmiastowej pomocy medycznej, może mieć w rzeczywistości porażenie mózgowe lub posiadać inny rodzaj niepełnosprawności. Zanim zaczniesz działać na podstawie pierwszego wrażenia, zdobądź niezbędne informacje niezależnie od tego, czy dana sytuacja ma charakter biznesowy, społeczny czy prawny.

XV

 Jeżeli u osoby z zespołem Tourette’a podczas rozmowy pojawiają się tiki wokalne, po prostu poczekaj, aż miną, a następnie spokojnie kontynuuj rozmowę.

XVI

Wszyscy odczuwają potrzebę pozytywnego obrazu własnej osoby, aby czuć się w pełni aktywnym członkiem społeczeństwa. Upewnij się, że nie przyczyniasz się do piętnowania osób o odmiennym wyglądzie. Jeżeli widzisz osobę odpowiadającą takiemu opisowi, po prostu uśmiechnij się do niej. Jeżeli sytuacja temu sprzyja, zacznij rozmowę i włącz tę osobę do wszelkich toczących się aktualnie wydarzeń, tak samo, jakbyś uczynił to w przypadku osoby o „przeciętnym wyglądzie”.

XVII

NIE KAŻDY RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST WIDOCZNY. Pewne osoby mogą prosić cię o coś lub zachowywać się w sposób, który wydaje ci się dziwny. Taka prośba lub zachowanie może mieć związek z niepełnosprawnością tej osoby. Na przykład, możesz udzielać komuś na pozór prostych wskazówek słownych, ale osoba ta prosi cię o zapisanie tych informacji. Może mieć ona trudności z przyswajaniem informacji i komunikacja w formie pisemnej jest dla niej łatwiejsza.

XVIII

Jeżeli ktoś dostaje ataku padaczki, nic nie można zrobić, aby go powstrzymać. Jeżeli osoba ta przewróciła się, upewnij się, że jej głowa jest bezpieczna i czekaj, aż atak minie. Kiedy atak ustąpi, osoba ta może czuć się zdezorientowana i zawstydzona. Spróbuj zapewnić jej odosobnione miejsce, aby mogła się uspokoić.

XIX

 Nie używaj języka dziecięcego, ani nie traktuj protekcjonalnie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dostosuj tempo, stopień złożoności i słownictwo twojej wypowiedzi do osoby, z którą rozmawiasz

Prawa TOLERANCJI:

I:

Człowiek tolerancyjny nie wyśmiewa się z kogoś, kto słucha innej muzyki. Człowiek tolerancyjny szanuje cudze poglądy.. Ale być tolerancyjnym wcale nie znaczy, że mamy się zgadzać na złe zachowanie. Na zakończenie przybliżymy prawa tolerancji i tym samym podsumujemy dzisiejsze spotkanie.

II:

Żyjemy w świecie, w którym na brak tolerancji chorujemy często my sami. Śmiejemy się, gdy ktoś źle czyta. Dokuczamy komuś, kto słabo biega, czy źle gra w piłkę. Brak nam wyrozumiałości dla słabych, powolnych i cichych.

III:

Toleruję to – znaczy: Nie oceniam Ciebie, choć inaczej wyglądasz niż ja.

Nie krytykuję Twojego postępowania, choć ja postępuję i zachowuję się inaczej

IV:

Nie odrzucam Cię, chociaż wierzysz w inne wartości niż ja.

Nie potępiam Cię , chociaż masz całkiem inny od mojego sposób na życie ...

v:

Znoszę Twoje poglądy, wartości, upodobania, styl życia, chociaż sam mam inne.

Toleruję zachowując granicę.

VI:

Toleruję, ale tylko wtedy, gdy ty nie ranisz innych ludzi, gdy ich nie krzywdzisz.

VII:

Granicą tolerancji jest zawsze dobro drugiego człowieka.