Obóz w Kazimierzu Biskupim

Młodzież z jednostki 4150 Związku Strzeleckiego „Strzelec”, której sztab znajduje się w naszej szkole oraz  zaprzyjaźnieni członkowie jednostki strzeleckiej z Kalisza i Lubonia, brała udział w miniony piątek i sobotę (19 i 20 stycznia 2018r.)  w obozie patriotyczno- integracyjno- sprawnościowym w Kazimierzu Biskupim. Zajęcia prowadziła kadra z konińskiej jednostki, przy wsparciu dowódców jednostek z Kalisza- podporucznika Piotra Kępińskiego oraz z Lubonia- młodszego inspektora Łukasza Kołcza.W obozie uczestniczyła również zaprzyjaźniona z jednostką Grupa Rekonstrukcyjna „Rudzica”, tym razem bez samochodów wojskowych. Po raz pierwszy w obozie gościnnie brała również udział młodzież z klasy strażacko- handlowej z wychowawcą Panią Darią Biernat

Po zakwaterowaniu w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny, kandydaci na strzelca i strzelcy uczyli się musztry w klasztornej auli. W trakcie zajęć obóz odwiedził Wójt Gminy Kazimierz Biskupi -Pan Jan Sikorski.  

Po kolacji w klasztornym refektarzu i ogrzaniu się przy klimatycznym kominku, część młodzieży wzięła udział w zajęciach w pobliskiej remizie gdzie druh Patryk Lewandowski przybliżył młodzieży  pracę strażaków oraz  zaprezentował wyposażenie wozu strażackiego. Druga grupa w tym czasie miała zajęcia na jednej z największych strzelnic w regionie. Te zajęcia prowadzili instruktorzy-  Edward Nożewski i Janusz Kwiatkowski.

Po zajęciach wszyscy strzelcy mogli spróbować kiełbasek przygotowanych przez starszego  sierżanta Jacka Marciniaka w domku grillowym w tzw. sołtysówce, a później w nocnym klimacie zwiedzali Kościół Farny, mały drewniany Kościółek św. Izaaka na pobliskim cmentarzu oraz Klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny.  W rolę lokalnego przewodnika wcielił się  starszy sierżant Marek Graniczny, który opowiadał również o  Kazimierzu Biskupim  oraz jego  już nie istniejących zabytkach tj. : zamku, kaplicach, dworze Mielżyńskiego i pałacu senatora Mańkowskiego, wiatrakach, kolejce wąskotorowej, stadninie koni, zabytkowym spichlerzu neogotyckim, jeziorze, niewielkiej rzece Goplenicy oraz zawodach z jakich  słynął Kazimierz.

Po intensywnym zwiedzaniu, strzelcy udali się na chwilę  na odpoczynek , jednak już  po jedenastej w nocy nastąpił wymarsz wszystkich strzelców do lasu na Olszowy Młyn. W miejscu tym 155 lat temu rozegrała się jedna z największych bitew powstania styczniowego. O godz. 12 w nocy przy pomniku i krzyżach odbyły się uroczystości poświęcone pamięci  wybuchu  powstania. Przy pochodniach, z wartą honorową , pocztach sztandarowych i werblistą ,został odczytany apel pamięci prowadzony przez starszego sierżanta Marka Granicznego. Historię bitwy przybliżył starszy sierżant Jacek Marciniak. Uroczystości były poświęcone jeszcze jednej bardzo ważnej dacie- 40-leciu powstania Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego W Koninie. Historię szkoły oraz  jej współczesne cele przybliżał nam gość specjalny uroczystości -  Dyrektor Szkoły Krzysztof Pachciarz. Następnie  odbyła się przysięga kilku strzelców, którą prowadził podporucznik Piotr Kępiński, odśpiewano hymn państwowy oraz hymn strzelecki. Na koniec uroczystości dyrektor szkoły w asyście dwóch strzelców, a później dowódcy wszystkich jednostek,  zapalili przy pomniku symboliczne znicze. Późno w nocy,  po drodze mając jeszcze zajęcia z użyciem noktowizorów, strzelcy wrócili do klasztoru na zasłużony odpoczynek.

Następnego dnia po zaprawie porannej, prowadzonej przez dowódcę jednostki podporucznika Janusza Gniewkowskiego oraz śniadaniu, adepci strzelectwa brali udział w zajęciach  na pobliskiej hali sportowej ,gdzie został rozegrany historyczny mecz piłkarski-  strzelecki Kalisz kontra Konin. W godzinach przedpołudniowych młodzież uczestniczyła również w zajęciach na pobliskim lotnisku, gdzie miała możliwość zapoznania się z  rodzajami samolotów i szybowców, zasadami ich  budowy oraz  pilotażu. Wiadomości te przybliżył nam jeden z instruktorów -Pan Patryk Lewandowski. Po zajęciach można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia w wybranych „maszynach powietrznych”.Po obiedzie kandydaci i strzelcy ćwiczyli jeszcze  musztrę ,którą prowadził między innymi  instruktor- sierżant Paweł Witkowski.Po wykwaterowaniu i krótkim apelu zakończył się kolejny obóz w Kazimierzu Biskupim.

Serdeczne podziękowania wszystkim osobom. Które pomogły w organizacji tego obozu.

Komendant obozu  starszy sierżant Marek Graniczny

Czołem.