TECHNIKUM w Zespole Szkół CKU w Koninie wśród najlepszych Techników w Wielkopolsce”

12 stycznia w Audytorium Wydziału Prawa i Administracji UAM odbyła się uroczystość nagradzania najlepszych szkół średnich w województwie wielkopolskim. Nasza szkoła, wśród stu uwzględnionych w Rankingu Perspektyw, znalazła się na 41 miejscu w Wielkopolsce, jest to jednocześnie 1 miejsce w mieście Koninie.”To zasługa nas wszystkich” – mówi dumny dyrektor szkoły - Krzysztof Pachciarz -  „Chociaż sukces ma zwykle wielu ojców , to duma rozpierać powinna wszystkich 347 uczniów naszych techników, a kształcimy młodzież w technikach: ekonomicznym o profilu administracyjnym o specjalności służba celno - skarbowa - jest to klasa mundurowa. Mamy także technikum logistyczne, a w nim zwycięzcę ogólnopolskiej  Olimpiady  Wiedzy Logistycznej, Technikum Handlowe o specjalności social media marketing, Technikum informatyczne oraz Technikum obsługi turystycznej”.

ZS CKU im.S.Batorego istnieje od 1978 roku (szkoła zmieniła nazwę z Centrum Kształcenia Ustawicznego na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im.S.Batorego w 2002 roku) i wypuściła w świat  ponad 29 000 absolwentów form szkolnych i pozaszkolnych o  setkach różnych kierunków i specjalności. Przez 40 lat kształciliśmy klasy wieczorowe, zaoczne i przede wszystkim młodzieżowe. Prężnie działają pozaszkolne formy kształcenia w tym kursy kwalifikacyjne, doskonalące i aktualizujące wiedzę, a także szkolenia, egzaminy eksternistyczne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe. „Oczywiście zapewniam, że nie spoczniemy na laurach, wręcz przeciwnie, będziemy nadal pracować , by osiągać coraz lepsze wyniki i piąć się po drabinie rankingowej - koniecznie w górę”- zapewnia dyrektor placówki, która zatrudnia dziś ponad stu pracowników w swoich murach.

 

RANKING TECHNIKÓW 2018 – woj. wielkopolskie

Na 100 Techników w Wielkopolsce Zespół Szkół CKU w Koninie zajął:

I miejsce w Koninie
- II miejsce w powiecie konińskim
- IV miejsce w subregionie konińskim ( 4 powiaty – koniński, słupecki, kolski, turecki)

-  41 miejsce w Wielkopolsce.

Za nami:

- 46 miejsce – ZSBiKZ (Budowlanka)
- 86 miejsce – ZS im. Kopernika
- 89 miejsce – ZSGE (Górnicza)
- ZSTiH poza rankingiem