W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO:

KURSY I SZKOLENIA

To oferta dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę lub doskonalić umiejętności. Oferujemy całą gamę szkoleń,
od specjalistycznych po hobbystyczne. Są to kursy płatne - cena zależy od ilości uczestników.

Warunek konieczny uczestnictwa w kursach – ukończone 18 lat

 

 1. Obsługa kas fiskalnych – 10 h
 2. Samoobrona – 20 h
 3. Turystyczne:
 • Wychowawca wypoczynku – 36 h
 • Kierownik wypoczynku – 10 h
 1. BHP  (wstępne, okresowe, dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, …)
 2. Pierwszej pomocy (liczba godzin uzależniona od stopnia zaawansowania)
 3. Bukieciarstwo – 60 h
 4. Pracownik biurowy/asystentka – 30 h
 5. Przedstawiciel handlowy – 30 h
 6. Obsługa wózka widłowego
 7. Projektowanie odzieży, kroju i szycia (I, II, III stopień) – 80 h  (każdy stopień)
 8. Przedsiębiorczości – 30 h
 9. Opiekunka dziecięca (z językiem niemieckim lub angielskim) – 80 h
 10. Opiekun osoby starszej (z językiem niemieckim lub angielskim) – 80 h
 11. Instruktor praktycznej nauki zawodu – 80 h
 12. Obsługa programu komputerowego (m. in.: excel, corel draw, adobe photoshop, ilustrator lub inny zgłoszony przez klienta) *
 13. Pozycjonowanie stron internetowych – 20 h
 14. Język niemiecki lub angielski dla opiekunów – 60 h
 15. Obsługa programu PŁATNIK – 20 h
 16. Obsługa programów z zakresu pakietu INSERT GT (SUBIEKT, REWIZOR, GRATYFIKANT, RACHMISTRZ)*
 17. Specjalista ds. Kadr i płac – 30 h
 18. Fotografia cyfrowa – 30 h
 19. Grafik komputerowy – 35 h
 20. Animator czasu wolnego – 20 h
 21. Kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych
 22. INNE – zgłoszone przez uczestników

* Liczba godzin oraz cena ustalona odrębnie dla każdego z oferowanych programów

Szczegółowy opis poszczególnych kursów w załączniku poniżej.

W naszej ofercie mamy również:

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) – BEZPŁATNE!

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Po kursie absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie danej kwalifikacji - egzamin przeprowadza OKE. Zdobycie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie i potwierdzenie odpowiedniego poziomu wykształcenia umożliwia zdobycie tytułu technika.

 

KKZ organizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Platforma moodle).

Oferujemy KKZ w poszczególnych kwalifikacjach w zawodach:

Technik ekonomista w zakresie kwalifikacji:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowości

Sprzedawca w zakresie kwalifikacji:

A.18 Prowadzenie sprzedaży

Technik handlowiec w zakresie kwalifikacji:

A.18 Prowadzenie sprzedaży

A.22 Prowadzenie działalności handlowej

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada:

- wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

- wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu
  wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Ważne!!!

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje
zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu
w zakresie danej kwalifikacji zawodowej
.

KURS KOMPETENCJI OGÓLNYCH (KKO)

To kurs skierowany do osób, które pragną uzupełnić wykształcenie ogólne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Po ukończeniu kursu absolwent zdaje egzamin eksternistyczny przed OKE.

KKO to kursy płatne. Cena zależy od ilości uczestników.