Oferta szkół dla dorosłych


 


Warunki przyjęcia do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Wymagane dokumenty:
1. Świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej  – oryginał + kserokopie
2. Podanie
3. 3 fotografie – (podpisane na odwrocie)
Wypełnione podania o przyjęcie do szkoły można również przesyłać mailem na adres: dorosli@zscku.konin.pl 
 

Warunki przyjęcia do szkoły policealnej

Wymagane dokumenty:
1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej  (matura nie jest konieczna)
2. Zaświadczenie lekarskie  zezwalające na podjęcie nauki w danym zawodzie
3. Podanie oraz 3 zdjęcia
Wypełnione podania o przyjęcie do szkoły można również przesyłać mailem na adres: dorosli@zscku.konin.pl 

 

Warunki przyjęcia do gimnazjum dla dorosłych

Wymagane dokumenty:
1. Przekazanie z Gimnazjum
2. Świadectwo ostatniej klasy
3. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
4. Opinia wychowawcy klasy
5. Wykaz ocen uzyskanych  w toku nauki
6. Arkusz ocen
7. 3 fotografie – (podpisane na odwrocie)
Wypełnione podania o przyjęcie do szkoły można również przesyłać mailem na adres: dorosli@zscku.konin.pl 

Kontakt:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
62-500 Konin, ul. Wodna 1
tel./fax 063/242-89-43 lub 242-99-19
e-mail: dorosli@zscku.konin.pl

Sekretariat - kształcenie dorosłych:
budynek B p.206
 

.