Prezydium Rady Rodziców
przy
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego
rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca Rady Rodziców - P. Emilia Rubczewska
Zastępca przewodniczącej         - P. Małgorzata Idzikowska
Sekretarz                                   - P. Wiletta Mocie
Skarbnik                                    - P. Maciej Gasztka
Członek                                     - P. Wiletta Owsińska
Członek                                     - P. Elżbieta Pilarska

ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_rady_rodzicow.pdf237.85 KB