Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2018

Regulamin

Regulamin Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.            

                                                                                          

Cele konkursu:

- upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej
- doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,
- kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,
- ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,
- doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Oceniane będą prace uczniów gimnazjum oraz VII klasy szkół podstawowych. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej.

Terminarz konkursu:

- zgłoszenie udziału (druk – załącznik nr 2A) – do 31 marca 2018 r.
- nadsyłanie prac konkursowych – do 28 kwietnia 2018 r.
- ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl –  do  30 maja 2018 r.
- wręczenie dyplomów i nagród  – w czerwcu 2018 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych typach szkół będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

Warunki  KONKURSU

 1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego.
 2. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.
 3. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ pracy - umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.
 4. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej. 
 5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.
 2. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego,  nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie ).
 3. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD) nie mogą przekroczyć czasu 15 minut,  a przewodnik – powinien zawierać do 15 stron (format A4 lub A5)
 4. Pojemność pliku do 20 MB.
 5. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.
 6. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
 7. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
 8. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej..
 9. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 10. Przesłane prace konkursowe, nie będą zwracane.
 11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
 12. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z ogłoszeniem wyników konkursu.
 13. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców lub pełnoletnich autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji i publikacji materiałów.
 14. Należy przestrzegać terminów konkursu, o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.
 15. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, prace, które nie będą spełniały jego wymogów, nie będą uczestniczyły w nim.
 16. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
KONKURS   "Pokaż swoją okolicę"

 

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego,   62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43, e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl lub   jan.wawrzyniak3@gmail.com

Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2017

Relacja z uroczystości zakończenia Konkursu 2017 „Pokaż piękno swojej okolicy”

Zakończyła się kolejna VII edycja Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy” na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego o ciekawych, a mało znanych zakątkach Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Konkurs prowadzono we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” i Oddziałem PTTK w Koninie. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki oraz Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Uczniowie doskonalą umiejętności pracy zespołowej, mogą baczniej zwracać uwagę na piękno najbliższej okolicy, opisać ciekawe miejsca  i obiekty i zaprezentować opracowane materiały na forum klasy lub szkoły, a dzięki Konkursowi także szerszej publiczności. Do konkursu zgłosiło się 33 uczestników z 9 szkół. Prace konkursowe wykonało 25 uczestników z 7 szkół  z terenu Konina  i regionu konińskiego. Przygotowano 21 prac – w tym 9 prezentacji multimedialnych, 5 filmów oraz 3 przewodniki turystyczne.

Komisja Konkursowa ustaliła jako najlepsze następujące prace:

 1. w kategorii – FILM

              „Konin – moje miasto

                       autorzy: Agata Szymaniak, Olek Szymaniak, Martyna Gontarczyk

                 Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie

                                  Opiekun: mgr Małgorzata Klimek-Jaszczak

 1. w kategorii – PREZENTACJA MILTIMEDIALNA

                „Kleczew – wczoraj, dziś i jutro”

          autorzy: Cyprian Matecki, Jakub Michalak

                                 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

                                         Opiekun: mgr Małgorzata Sobecka

 1. w kategorii – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

„Żychlin i okolice – ciekawe obiekty, zabytki, miejsca”

                        autor: Sophie Strzelińska

                        Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie

                                 Opiekun: mgr Patrycja Szymczak

 

Wręczenie nagród, wyróżnień oraz dyplomów dla uczestników konkursu odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1. Podczas spotkania uczestnicy i goście mieli możliwość obejrzeć najlepsze  prace konkursowe. W uroczystości udział wzięli m.in.: Sebastian Łukaszewski – Wiceprezydent Miasta Konina, Stanisław Maciejewski – Wiceburmistrz Kleczewa, Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu z Urzęd Gminy Stare Miasto, Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie.

Nagrody główne ufundowali: Prezydent Miasta Konina, Starosta Koniński, Wójt Gminy Stare Miasto, Burmistrz Kleczewa. Wśród wielu nagród najciekawsze to: zegarki, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, dyski zewnętrzne do komputera, torby turystyczne, pentdrive, albumy, artykuły sportowe i inne. Różne fajne  nagrody, wyróżnienia oraz upominki przygotował Dyrektor ZS CKU z pomocą sponsorów – zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

Podczas ceremonii wręczania nagród i dyplomów uczestnicy, goście i organizatorzy spotkali się przy kawie, herbacie i ciastkach. Podczas uroczystości zaprezentowano najciekawsze i nagrodzone prace konkursowe. Rozmowy uczestników i gości dotyczyły nie tylko tegorocznego konkursu, ale także przyszłości i propozycji związanych z następną edycją Konkursów o Koninie i regionie.   

Na zakończenie dyrektor Zespołu Szkół CKU Krzysztof Pachciarz pogratulował nagrodzonym i wyróżnionym, podziękował wszystkim uczestnikom, opiekunom i szkołom za zaangażowanie i udział oraz licznym sponsorom za wsparcie. Młodzieży i nauczycielom życzył udanych, wspaniałych wakacji.

Załącznik do relacji przedstawia wykaz wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w tegorocznym konkursie.

 

Opracowanie: Jan Wawrzyniak  - wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Wyniki Konkursu 2017

Wyniki Konkursu 2017
na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny
„Pokaż piękno swojej okolicy”

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody za następujące prace:

                 1.  Tytuł: Kleczew – wczoraj, dziś, jutro (I miejsce)

                   autorzy: Cyprian Matecki, Jakub Michalak

                        Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

                  2. Tytuł: Gmina Stare Miasto (II miejsce)

                   autor: Magdalena Wróblewska

                        Gimnazjum im. Wisławy Szymborskiej w Liścu Wielkim

                 3.  Tytuł: Zobacz więcej… (III miejsce)

                   autor: Julia Kaźmierczak

                        Gimnazjum nr 5 im. J. Kochanowskiego w Koninie

W kategorii – FILM

Nagrodę za następującą pracę:

                 1.  Tytuł: Konin – moje miasto

                   autorzy: Agata Szymaniak, Olek Szymaniak, Martyna Gontarczyk

                        Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie

Wyróżnienia za następujące prace:

                  1. Tytuł: Niezwykły Kleczew i okolice

                   autor: Patryk Skórka

                        Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

                 2.  Tytuł: Zabytki powiatu konińskiego

                   autorzy: Nikola Pakulska, Dominik Maciejewski

                        Gimnazjum im. Wisławy Szymborskiej w Liścu Wielkim

 

W kategorii – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Nagrodę za następującą pracę:

                 1.  Tytuł: Żychlin i okolice – ciekawe obiekty, zabytki, miejsca

                   autor: Sophie Strzelińska

                        Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie

Wyróżnienia za następujące prace:

                  1. Tytuł: Zabytki Konina

                   autor: Marta Majchrzak

                        Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie

                 2.  Tytuł: Konin – lubię moje miasto

                   autor: Antoni Muszyński

                        Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie                        

 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy uczestnikom i opiekunom.

 

Zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, upominków oraz dyplomów i wyróżnień, które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1.

 

W imieniu Organizatorów
Jan Wawrzyniak - wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Regulamin

Regulamin Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.

Cele konkursu:

- upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej

- doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,

- kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,

- ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,

- doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Prace oceniane będą odrębnie dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej.

Terminarz konkursu:

- zgłoszenie udziału (druk – załącznik nr 2A) – do 31 marca 2017 r.

- nadsyłanie prac konkursowych – do 28 kwietnia 2017 r.

- ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl –  do  30 maja 2017 r.

- wręczenie dyplomów i nagród  – w czerwcu 2017 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych typach szkół będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

Warunki  KONKURSU

 1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego.
 2. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.
 3. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ pracy - umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.
 4. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej. 
 5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.
 2. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego,  nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie ).
 3. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD) nie mogą przekroczyć czasu 15 minut,  a przewodnik – powinien zawierać do 15 stron (format A4 lub A5)
 4. Pojemność pliku do 20 MB.
 5. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.
 6. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
 7. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
 8. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej..
 9. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 10. Przesłane prace konkursowe, nie będą zwracane.
 11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
 12. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z   ogłoszeniem wyników konkursu .
 13. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców lub pełnoletnich autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji i publikacji materiałów.
 14. Należy przestrzegać terminów konkursu, o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.
 15. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, prace, które nie będą spełniały jego wymogów, nie będą uczestniczyły w nim.
 16. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
KONKURS  
"Pokaż swoją okolicę"

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego,   62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43, e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl lub   jan.wawrzyniak3@gmail.com  

 

Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2016

Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu 2016 na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny  „Pokaż piękno swojej okolicy”

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii - FILM

Nagrody za następujące prace:

1.  „Witamy w Koninie”  (I miejsce), autorzy: Agata Szymaniak, Nikola Rogulska, Martyna Kamińska, Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie
2.  „Wyszyna” (III miejsce), autorzy: Julia Poturała, Milena Rusek, Weronika Wojciechowska, Gimnazjum im. Wisławy Szymborskiej w Liścu Wielkim
3. „Nasza okolica” (III miejsce), autorzy: Paulina Zaroda, Katarzyna Poturała, Gimnazjum im. Wisławy Szymborskiej w Liścu Wielkim

 

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody za następujące prace:

1.  „Żychlin i okolice – ciekawe obiekty, zabytki, miejsca” (I miejsce), autor: Sophie Strzelińska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie
2.  „Gmina Rzgów” (II miejsce), autor: Kamila Klamrzyńska, Publiczne Gimnazjum w Sławsku
3. „Kościół w Kramsku” (III miejsce), autor: Aleksandra Błaszczyk, Publiczne Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku

Wyróżnienie za pracę:
1. „Piękno miasta Kleczewa i okolic”, autorzy: Kinga Kurzawa, Sandra Śrama, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie
2. „Wspaniały Konin”, autorzy: Maciej Galant, Aleksander Pankowski, Amelia Frankowska, Gimnazjum nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Koninie

 

W kategorii – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Nagrodę za następującą pracę:

1.  „Konin – moja okolica”, autor: Martyna Tomczak, Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie

 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy uczestnikom i opiekunom.

 

Zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, upominków oraz dyplomów i wyróżnień, które odbędzie się 22 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1.

 

W imieniu Organizatorów
Jan Wawrzyniak - wicedyrektor ZS CKU w Koninie

List do Dyrekcji

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Dyrektorze!
Nauczyciele geografii i historii! Wychowawcy klas! Drodzy Gimnazjaliści!

Serdecznie zapraszam uczniów do uczestnictwa w dorocznych konkursach. Poniżej zamieszczam najważniejsze terminy i krótki opis, natomiast szczegółowe informacje, regulaminy, druki zgłoszenia i zasady przeprowadzania konkursów są dostępne na naszej stronie internetowej: www.zscku.konin.pl. Na finalistów czekają cenne nagrody i upominki.

Patronat nad konkursami sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

1) VIII edycja Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie „Poznaj lepiej swoją okolicę”

Celem konkursu jest zwrócić uwagę na atrakcyjność i walory turystyczne Konina i powiatu konińskiego oraz zainteresować młodzież najbliższą okolicą i zachęcić do poznawania ciekawych miejsc i zakątków naszego regionu. Wiodącym tematem tegorocznego Konkursu jest zagadnienie „Od Chrztu Polski do dziś – ważne wydarzenia i dzieje ziemi konińskiej”.

Najważniejsze terminy:
1. Zgłoszenie szkoły – do 28 lutego 2016 r. (druk zgłoszenia - 1A)
2. Eliminacje szkolne – do 15 marca 2016 r.
3. Finał regionalny – 9 kwietnia 2016 r.  (w ramach Drzwi Otwartych ZS CKU)

2) VI edycja Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy” na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego.
Konkurs ma na celu zachęcić młodzież do przedstawienia ciekawych, a mało znanych zakątków swojej najbliższej okolicy.

Najważniejsze terminy:
1. Zgłoszenie szkoły – do 31 marca 2016 r. (druk zgłoszenia – 2A)
2. Nadsyłanie prac konkursowych – do 29 kwietnia 2016 r.
3. Ogłoszenie wyników – 31 maja 2016 r.
4. Wręczenie dyplomów i nagród – 17 czerwca 2016 r.

Konkursy organizowane są we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki.

Podobnie jak w latach ubiegłych liczymy na szerokie zainteresowanie tymi konkursami uczniów gimnazjów z terenu miasta Konina, jak również gimnazjalistów z całego regionu konińskiego.

Prosimy o zachęcenie młodzieży do udziału oraz przekazanie informacji wychowawcom, pedagogom i nauczycielom geografii, historii.

Na najlepszych uczestników jak co roku czekają atrakcyjne nagrody i upominki.

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43,

e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl   lub  jan.wawrzyniak3@neostrada.pl

 

Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie
mgr Krzysztof Pachciarz

Informator

Informator Konkursu

„Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.                                                                                                                                                                                                

Cele konkursu:

- upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej,
- doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,
- kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,
- ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,
- doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Prace oceniane będą odrębnie dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.  W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej.

Terminarz konkursu:

- zgłoszenie udziału (druk – załącznik nr 2A) – do 31 marca 2016 r.
- nadsyłanie prac konkursowych – do 29 kwietnia 2016 r.
- ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl

                             –  do  30 maja 2016 r.

- wręczenie dyplomów i nagród  – 17 czerwca 2016 r.

 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych typach szkół będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

 

Warunki  KONKURSU

1.    Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego.

2.    Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.

3.    Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ pracy, umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.

4.    W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej. 

5.    W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

6.    Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.

7.    Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego,  nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie).

8.    Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD) nie mogą przekroczyć czasu 10 minut,  a przewodnik – powinien zawierać do 15 stron (format A4 lub A5)

9.    Pojemność pliku do 20 MB.

10. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.

11. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.

12. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.

13. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej..

14. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

15. Przesłane prace konkursowe, nie będą zwracane.

16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.

17. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z   ogłoszeniem wyników konkursu .

18. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie  z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców lub pełnoletnich autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji i publikacji materiałów.

19. Należy przestrzegać terminów konkursu, o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.

20. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, prace, które nie będą spełniały jego wymogów, nie będą uczestniczyły w nim.

21. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
KONKURS   "Pokaż swoją okolicę"

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego,   62 - 500 Konin, ul. Wodna 1 www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43, e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

                                                      lub   jan.wawrzyniak3@neostrada.pl

Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2015

Wyniki Konkursu 2015

Wyniki Konkursu 2015 na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii - FILM

Nagrody za następujące prace:
1.  „Konin – historia i legendy”, autor: Jakub Ratajczyk, Andrzej Napierała, Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie
2.  „Konin – miejsce warte odwiedzenia”, autorzy: Wiktoria Dubanosow, Maja Skalska, Małgorzata Pecelerowicz, Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie
3. „Piękno Kleczewa i okolic”, utorzy: Klaudia Borowska, Adam Wojtczak, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody za następujące prace:
1. „Żychlin piękny  a mało znany”, autor: Wojciech Tylak, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie
2. „Zapraszamy na wycieczkę po Lubstowie i okolicy”, autorzy: Weronika Gorzelińska, Wiktoria Stanc, Natalia Jaronieska,  Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lubstowie
3. „Piękno gminy Kleczew i najbliższych okolic”, autorzy: Kinga Kurzawa, Sandra Śrama, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

W kategorii – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Nagrodę za następującą pracę:
1. „Śladami pamiątek gminy Wierzbinek i okolic”,autorzy: Kinga Lebioda, Natalia Lewandowska, Maja Szkudlarek,Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

Wyróżnienie za pracę:
1. „Przewodnik turystyczny - Sławsk”, autor: Maciej Gil, III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie


Gratulujemy laureatom i dziękujemy uczestnikom i opiekunom

Zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, upominków oraz dyplomów i wyróżnień, które odbędzie się 19 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1.

W imieniu Organizatorów
Jan Wawrzyniak
wicedyrektor ZS CKU w Koninie
 

Informator Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

Informator Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.

Cele konkursu:
- upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej
- doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,
- kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,
- ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,
- doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.
Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Prace oceniane będą odrębnie dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej, a mało znanej trasy turystycznej. 

Terminarz konkursu:
- zgłoszenie udziału (druk – załącznik nr 2A) – do 31 marca 2015 r.
- nadsyłanie prac konkursowych – do 25 kwietnia 2015 r.
- ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl –  do  31 maja 2015 r.
- wręczenie dyplomów i nagród  – 19 czerwca 2015 r. w ramach obchodów Dni Konina.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych typach szkół będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

Warunki  KONKURSU

1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, zabytki, parki, itp.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
3. Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.
4. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego,  nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie).
5. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD) nie mogą przekroczyć czasu - 15 minut,  a przewodnik – powinien zawierać do 20 stron (format A4 lub A5)
6. Pojemność pliku do 30 MB.
7. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.

8. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
9. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
10. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej.
11. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
12. Przesłane prace konkursowe, nie będą zwracane.
13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
14. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z   ogłoszeniem wyników konkursu .
15. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców lub pełnoletnich autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji i publikacji materiałów.
16. Należy przestrzegać terminów konkursu, o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.
17. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, prace, które nie będą spełniały jego wymogów, nie będą uczestniczyły w nim.
18. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.
19.  Najlepsze prace: filmy, prezentacje i przewodniki będą zaprezentowane podczas uroczystości wręczenia nagród i dyplomów. Organizatorzy mogą również umieścić najciekawsze prace na stronie internetowej szkoły.


Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
KONKURS   "Pokaż piękno swojej okolicy"

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Nagrody główne przewidują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.
Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!


ORGANIZATOR KONKURSU:
Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43, e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl 
                                                      lub   jan.wawrzyniak3@neostrada.pl

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon zgloszenie_szkoly_-_zal._2a.doc32 KB

Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2014

Relacja z przebiegu Konkursu 2014

Relacja z przebiegu Konkursu 2014 „Pokaż piękno swojej okolicy”

 

Zakończyła się IV edycja konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”. Zadaniem uczestników było nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego o ciekawych, a mało znanych zakątkach Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu. Inicjatorem i głównym organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Konkurs prowadzono we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” i Oddziałem PTTK w Koninie. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki oraz Starosta Koniński Małgorzata Waszak.

Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży, tym bardziej, że  można wykonać ciekawą pracę w ramach gimnazjalnych projektów edukacyjnych. Dzięki temu uczniowie doskonalą umiejętności pracy zespołowej, mogą baczniej zwracać uwagę na piękno najbliższej okolicy, opisać ciekawe miejsca  i obiekty i zaprezentować opracowane materiały na forum klasy lub szkoły, a dzięki Konkursowi także szerszej publiczności. Do konkursu zgłosiło się 37 uczestników z 11 gimnazjów. Prace konkursowe wykonało 28 uczestników z 8 gimnazjów z terenu Konina i regionu konińskiego. Przygotowano 13 prac – w tym 9 prezentacji multimedialnych oraz 4 filmy.

Wręczenie nagród, wyróżnień oraz dyplomów dla uczestników konkursu odbyło się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1. Podczas spotkania uczestnicy i goście mieli możliwość obejrzeć najlepsze  prace konkursowe. W kategorii – prezentacja multimedialna –  I miejsce przyznano zespołowi uczniów w składzie: Milena Szklarska, Beata Mularska, Ola Waszak z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach, z pracę pt.: „Tedy szła historia – Szlakiem Powstania Styczniowego”.  W kategorii – film – najlepsi okazali się uczniowie: Norbert Kaszuba i Krystian Maciejewski z Gimnazjum w Liścu Wielkim, którzy przygotowali pracę pt.: „Piękne miejsca gminy Stare Miasto”. Komisja Konkursowa wysoko oceniła wszystkie prace, ale w sposób szczególny wyróżniła prace, które wymagały dużego wkładu pracy i które w sposób ciekawy, a jednocześnie prawie profesjonalny pokazały mało znane i atrakcyjne miejsca naszego regionu. Szczegółowe wyniki tegorocznego Konkursu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej relacji.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Marek Zawidzki – sekretarz Miasta Konina, Witold Nowak – naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Koninie, Iga Janiszewska-Pawlak - przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz młodzież Zespołu Szkół CKU w Koninie.

Nagrody główne ufundowali: Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński. Pozostałe  nagrody, wyróżnienia i upominki przygotował Dyrektor ZS CKU z pomocą sponsorów (pełen wykaz sponsorów w załączniku nr 2).

Prace uczniów oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

  przewodniczący: Andrzej Łącki – prezes PTTK Oddział w Koninie
  członkowie: Iga Janiszewska – Pawlak – przedstawiciel LOT „Marina”
                     Marta Juszczak – Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU
                     Waldemar Szymczak – nauczyciel przedmiotów turystycznych ZS CKU
                     Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU

Po zakończeniu ceremonii wręczania nagród i dyplomów uczestnicy, goście i organizatorzy spotkali się przy słodkim poczęstunku. W rozmowach kuluarowych wszyscy podkreślali znakomitą oprawę i organizację uroczystości. Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” jest jednym z najciekawszych przedsięwzięć tego typu w regionie. Z pewnością warto kontynuować i wzbogacać imprezę o nowe elementy. Podczas rozmów podkreślano bardzo duże zaangażowanie zarówno organizatorów jak i uczniów oraz nauczycieli z poszczególnych szkół. Takie opinie cieszą Komisję Konkursową i dyrektora Zespołu Szkół CKU – i już dziś zapowiedziano następną edycję Konkursu.

Na zakończenie dyrektor Zespołu Szkół CKU Krzysztof Pachciarz pogratulował nagrodzonym i wyróżnionym, podziękował wszystkim uczestnikom, opiekunom i szkołom za zaangażowanie i udział.

Opracowanie: Jan Wawrzyniak  - wicedyrektor ZS CKU w Koninie

zdjęcia w galerii

Wyniki Konkursu 2014 „Pokaż piękno swojej okolicy”

Wyniki Konkursu 2014
na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”


Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody za następujące prace:
                 1.  „Tędy szła historia - Szlakiem Powstania Styczniowego….”
                       autorzy: Milena Szklarska, Beata Mularska, Ola Waszak
                       Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach
                 2.  „Żychlin  - Małe miasteczko z wieloma zabytkami”
                       autorzy: Jakub Pawłowski, Jakub Ligocki, Adrian Silny
                       Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie
                 3. „Stare Miasto czyli piękne okolice Konina”
                       autorzy: Oliwia Dymowska, Sonia Peplińska
                       Gimnazjum w Starym Mieście

Wyróżnienie za pracę:
                 1.  „Przewodnik po okolicy - Żdżary – Wyszyna ….”
                       autorzy: Katarzyna Piaskowska, Magdalena Piaskowska
                       Gimnazjum w Liścu Wielkim


W kategorii – FILM

Nagrodę za pracę:
                 1.  „Piękne miejsca gminy Stare Miasto”
                      autorzy: Norbert Kaszuba, Krystian Maciejewski
                      Gimnazjum w Liścu Wielkim

Wyróżnienie za prace:
                 1.  „Konin - moje miejsce na ziemi…”
                      autorzy: Oliwia Bogacz, Aleksandra Szubert, Paulina Dzióbczyńska
                      Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie

 

Pozostałym zespołom przygotowano podziękowania za prace:

 1. Golina
  autor: Julia Grzelak
  Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie
  opiekun: mgr Urszula Jeziorna
 1. „Moje Kolno”
  autor: Monika Purol
  Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie
  opiekun: mgr Urszula Jeziorna
 1. „Piękna nasza Ziemia Władysławowska”
  autorzy: Justyna Marszał, Justyna Urzędowska
  Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego we Władysławowie
  opiekun: mgr Teresa Ratajczyk
 1. „Piękno Gminy Stare Miasto”
  autorzy: Natalia Zaroda, Aneta Rzewska
  Gimnazjum w Liścu Wielkim
  opiekun: mgr Dariusz Wróblewski
 1. „Stare Miasto a w nim…”
  autorzy: Agata Dopieralska, Paulina Olejnik, Klaudia Szykowna, Hubert Kwitowski                          Gimnazjum w Starym Mieście
  opiekun: mgr Agata Wiśniewska
 1. „Film o Koninie”
  autorzy: Emilia Nowak, Hubert Poszwa
  Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie
  opiekun: mgr Urszula Jeziorna
 1. Konin” – film
  autor: Natalia Wróbel
  Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie
  opiekun: mgr Małgorzata Klimek - Jaszczak

 

Wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień odbyło się 18 czerwca 2014 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom.

 

W imieniu Organizatorów
Jan Wawrzyniak
wicedyrektor ZS CKU w Koninie
 

SPONSORZY

SPONSORZY KONKURSU na film, przewodnik turystyczny lub prezentacje multimedialną „Pokaż piękno swojej okolicy” – 2014

- Prezydent Miasta Konina
- Starosta Koniński
- Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą UM w Koninie
- Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
- Wójt Gminy Stare Miasto
- BIURO RAJ Wasilewski Sp. z o.o.
- Samorząd Słuchaczy przy ZS CKU w Koninie
- Lokalna Organizacja Turystyczna MARINA
- ART. Metal Konin
- Volkswagen Konin
- Naleśnikarnia „Przystań”, ul. Wojska Polskiego
- Centrum Filmowe Helios
- Firma Handlowa Wiesław Bednarek z Rychwała
- Centrum Kultury i Sztuki – DK Oskard
- Księgarnia Tradycyjna


Dziękujemy fundatorom nagród i upominków oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu i organizacji konkursu.


Jan Wawrzyniak
Wicedyrektor ZS CKU
 

Informator Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

Informator Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.

Cele konkursu:
- upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej
- doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,
- kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,
- ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,
- doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Prace oceniane będą odrębnie dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.  W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej.

Terminarz konkursu:
- zgłoszenie udziału (druk – załącznik nr 2A) – do 31 marca 2014 r.
- nadsyłanie prac konkursowych – do 30 kwietnia 2014 r.
- ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl
                             –  do  30 maja 2014 r.
- wręczenie dyplomów i nagród  – 23 czerwca 2014 r. w ramach obchodów Dni Konina.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych typach szkół będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

Warunki  KONKURSU

1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego.
2. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.
3. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ pracy, umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.
4. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej. 
5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
6. Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.
7. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego,  nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie ).
8. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD) nie mogą przekroczyć czasu 10 minut,  a przewodnik – powinien zawierać do 15 stron (format A4 lub A5)
9. Pojemność pliku do 10 MB.
10. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.
11. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
12. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
13. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej..
14. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
15. Przesłane prace konkursowe, nie będą zwracane.
16. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
17. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z   ogłoszeniem wyników konkursu .
18. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców lub pełnoletnich autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji i publikacji materiałów.
19. Należy przestrzegać terminów konkursu, o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.
20. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, prace, które nie będą spełniały jego wymogów, nie będą uczestniczyły w nim.
21. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
KONKURS   "Pokaż swoją okolicę"

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!

ORGANIZATOR KONKURSU:
Zespół Szkół CKU im. S. Batorego,   62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43, e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl 
                                                      lub   jan.wawrzyniak3@neostrada.pl
 

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon zgloszenie_szkoly_-_zal._2a.doc32 KB