Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 2015

Eliminacje okręgowe

Informacja dla organizatorów i uczestników eliminacji okręgowych

XX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Zawody okręgowe XX Turnieju WiUHM  odbywają się jednocześnie we wszystkich wyznaczonych okręgach w kraju w dniu 11 marca 2015 r. o godzinie 12.00.

2. Uczestnicy wraz z opiekunami powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzania zawodów okręgowych najpóźniej o godz. 11.45.

3. Miejsca przeprowadzania zawodów okręgowych określa odrębny wykaz.

4. Zawody przeprowadza Komisja Okręgowa w ramach zadań określonych w Regulaminie Turnieju.

5. W skład Komisji Okręgowej wchodzi Dyrektor szkoły (w szczególnych przypadkach wicedyrektor) jako Przewodniczący oraz co najmniej dwóch przedstawicieli różnych szkół uczestniczących w eliminacjach jako członkowie. W zawodach okręgowych może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel Komitetu Głównego.

6. Zadania na zawody okręgowe dostarcza Komitet Główny.

7. Uczestnicy zajmują miejsca na sali (każdy przy osobnym stoliku) na podstawie losowania.

8. Czas trwania eliminacji okręgowych każdorazowo określa Komitet Główny.

9. Podczas rozwiązywania zadań (testów) uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów oraz innych pomocy i materiałów pomocniczych.

10. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych jest niedopuszczalne.

11. Za prawidłowy przebieg zawodów i samodzielną pracę uczestników odpowiada Przewodniczący i członkowie Komisji Okręgowej.

12. W razie stwierdzenia niesamodzielnej pracy, korzystania z niedozwolonych pomocy oraz w przypadku zakłócania prawidłowego przebiegu zawodów może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Okręgowej.

13. Po zakończeniu eliminacji okręgowych rozwiązane testy zostają zapakowane, zabezpieczone  i przesłane do Komitetu Głównego.

14. Z przebiegu zawodów okręgowych sporządza się protokół i przesyła do Komitetu Głównego.

15. Lista uczestników, którzy zakwalifikują się do III etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zscku.konin.pl w dniu 29 marca 2015 r., a szczegółowe informacje o wynikach zostaną przesłane do wszystkich uczestniczących szkół.

16. Zawody finałowe Turnieju odbędą się w dniach 16 – 17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Koszalinie.

               

ŻYCZYMY POWODZENIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU!

KOMITET GŁÓWNY
TURNIEJU WiUHM

 

 

TERMINARZ XX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 1. Zgłoszenie udziału szkoły w XX Turnieju WiUHM - do 30 listopada 2014 r.
 2. na adres:     
  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznegoim. Stefana Batorego
  62 – 500 Konin
  ul. Wodna 1
  tel/fax 63 242 89 43
  e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

 3. Zawody szkolne winny odbyć się do 20 grudnia 2014 r.
 4. Zgłoszenia do zawodów okręgowych należy nadsyłać do 15 stycznia 2015 r.
 5. Zawody okręgowe odbędą się 11 marca 2015 r.
 6. Zawody centralne (finałowe) planowane są w dniach 16 - 17  kwietnia 2015 r.

 

Organizatorzy XX Turnieju WiUHM:

- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

 

Wiceprzewodniczący
Komitetu Głównego Turnieju WiUHM

mgr inż. Jan Wawrzyniak

 

Uwaga:

Szczegółowe informacje o organizacji XX Turnieju WiUHM ukażą się na stronie internetowej: www.zscku.konin.pl w terminie do 15 października br.

 

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 2014

LISTA LAUREATÓW

LISTA LAUREATÓW
XIX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 W dniu  03 - 04 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie przeprowadzono zawody finałowe XIX TURNIEJU  WIEDZY i   UMIEJĘTNOŚCI   HANDLOWO-MENEDŻERSKICH.   W  zawodach  wzięło udział  ....65… uczniów z ....43.... szkół  wyłonionych  na  podstawie  eliminacji  okręgowych.

W ścisłym finale  występowało…12...uczestników, wyłonionych na podstawie wyników części praktycznej, którzy w  ostatecznej  rywalizacji zajęli  następujące  miejsca:

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Miejscowość

I

Żegnałek Przemysław

ZS nr 1

Koszalin

II

Kwaśniewski Konrad

ZSE

Świdnica

III

Ofiara Łukasz

ZSE

Mielec

IV

Smukała Damian

ZSE

Tczew

V

Gargula Marek

ZSE

Nowy Sącz

VI

Lange Piotr

ZS

Mogilno

VII

Malczewski Dawid

ZSE

Poznań

VIII

Karnia Wojciech

ZSE nr 1

Kraków

IX

Ludwiniak Bartłomiej

ZSE

Mińsk Maz.

X

Rąk Adrian

ZSE

Zielona Góra

XI

Rak Patryk

ZSE

Poznań

XII

Muszyński Michał

ZS

Nowe Miasto n. Wartą

W klasyfikacji drużynowej ustalono:

I miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu

II miejsce -  Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.

 

mgr inż. Jan Wawrzyniak

wiceprzewodniczący

Komitetu Głównego Turnieju WiUHM

ZałącznikWielkość
lista_laureatow_xix_turnieju_wiuhm.doc39 KB

Relacja z XIX Turnieju WiUHM

Relacja z XIX Turnieju WiUHM

 

W dniach 03 – 04 kwietnia 2014 r. w Rzeszowie zakończyły się tegoroczne zmagania najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych uczniów szkół kształcących w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec.

Przemysław Żegnałek z Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie zwyciężył w zawodach centralnych XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich.

Do XIX edycji turnieju zgłoszono 99 szkół ekonomicznych i handlowych z całego kraju. W eliminacjach szkolnych uczestniczyło ponad 2400 uczniów. W II etapie, podczas zawodów okręgowych, spotkało się 392 uczestników z 92 szkół z różnych stron Polski.  W finale centralnym o nagrodę główną walczyło 65 osób. W pierwszym dniu odbył się test i część praktyczna zmagań. Do finału ustnego Komisja Główna Turnieju zakwalifikowała dwunastu uczestników, którzy w drugim dniu zawodów walczyli o miano najlepszego. W ostatecznej rozgrywce wystąpiła piątka najbardziej wszechstronnych zawodników, którzy w wyniku rywalizacji w ścisłym finale zajęli następujące miejsca:

I miejsce - Przemysław Żegnałek z ZS nr 1 w Koszalinie,
II miejsce - Konrad Kwaśniewski z ZSE w Świdnicy,
III miejsce - Łukasz Ofiara z ZSE w Mielcu,
IV miejsce - Damian Smukała z ZSE w Tczewie,
V miejsce - Marek Gargula z ZSE w Nowym Sączu.

Wszyscy laureaci Turnieju (dwanaście osób) otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody  i upominki, przygotowane przez licznych, rzeszowskich sponsorów, a także jednorazowe stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Finalistom wręczono upominki oraz zaświadczenia, które uprawniają do zwolnienia z części pisemnej lub etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczestnicy Turnieju wraz z opiekunami, członkowie Komitetu Głównego oraz zaproszeni goście z pewnością bardzo mile będą wspominać pobyt w Rzeszowie. Wszyscy chętni mogli zwiedzić piękne miasto, poznać jego historię, ale też podziwiać niezwykły rozwój i nowoczesne budownictwo.   Doskonała organizacja finałów, bardzo dobre warunki noclegowe i kulinarne, przyjazna atmosfera i niezwykła gościnność – to zasługa gospodarzy. A więc słowa uznania i podziękowania należą się głównym organizatorom tegorocznych finałów – Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie. 

Współorganizatorami zawodów finałowych turnieju byli: Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Patronat naukowy nad turniejem od lat sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Cechą charakterystyczną turnieju  jest sprawdzian praktyczny z wykorzystaniem technik informatycznych i programów komputerowych.

 

mgr inż. Jan Wawrzyniak

wiceprzewodniczący

Komitetu Głównego Turnieju WiUHM

 

Uwaga:                                                                                                 

Pełna lista laureatów oraz wyniki końcowe XIX Turnieju WiUHM zamieszczone są na stronie internetowej: www.zscku.konin.pl

 

ZałącznikWielkość
relacja_z_xix_turnieju_wiuhm.doc31.5 KB

WYNIKI KOŃCOWE

WYNIKI KOŃCOWE

XIX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich
RZESZÓW,   03 – 04 kwietnia 2014 r.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła –

miejscowość

Miejsce

 

LAUREACI XIX TURNIEJU WiUHM

 

 1.  

ŻEGNAŁEK Przemysław

ZS nr 1 Koszalin

1

 1.  

KWAŚNIEWSKI Konrad

ZSE Świdnica

2

 1.  

OFIARA Łukasz

ZSE Mielec

3

 1.  

SMUKAŁA Damian

ZSE Tczew

4

 1.  

GARGULA Marek

ZSE Nowy Sącz

5

 1.  

LANGE Piotr

ZS Mogilno

6

 1.  

MALCZEWSKI Dawid

ZSE Poznań

7

 1.  

KARNIA Wojciech

ZSE nr 1 Kraków

8

 1.  

LUDWINIAK Bartłomiej

ZSE Mińsk Maz

9

 1.  

RĄK Adrian

ZSE Zielona Góra

10

 1.  

RAK Patryk

ZSE Poznań

11

 1.  

MUSZYŃSKI Michał

ZS Nowe Miasto

12

 

FINALIŚCI XIX TURNIEJU WiUHM

 

 1.  

DYBOWSKI Kamil

ZSGŻiA Lębork

13

 1.  

JABŁOŃSKI Rafał

ZSE Dębica

13

 1.  

PŁOTKA Mateusz

ZSGŻiA Lębork

13

 1.  

ROSŁOŃ Anna

ZSE Mińsk Maz

13

 1.  

RĄK Patryk

ZSE Zielona Góra

13

 1.  

PIENIĄDZ Klaudia

ZSE Dębica

13

 1.  

PAŁASZ Marcin

ZSE Gorzów Wlkp.

13

 1.  

ANTOS Radosław

ZSE Inowrocław

14

 1.  

PŁOWAŚ Radosław

ZS nr 1 Lublin

15

 1.  

LASS Łukasz

ZSE-R Bytów

16

 1.  

PUCHAŁA Bartosz

ZSE Tczew

16

 1.  

FILIPOWSKI Dawid

ZSE Słupca

17

 1.  

KOTYŃSKA Jolanta

ZSE Olsztyn

17

 1.  

KORĘBSKI Paweł

ZS nr 1 Lublin

17

 1.  

MYNARSKA Sara

PZnr4SEG Oświęcim

17

 1.  

DZIUBA Damian

ZSE Gorzów Wlkp.

18

 1.  

MAGDZIARZ Maciej

ZSAgrob. Rogoźno

18

 1.  

KOSMOWSKI Jakub

ZSE Piła

18

 1.  

TARCZYŃSKI Paweł

ZSE Świdnica

18

 1.  

KNOP Maciej

ZS nr 2 Nowy Tomyśl

19

 1.  

GŁÓD Katarzyna

ZS nr 8 Szczecin

19

 1.  

CIAK  Magdalena

ZSE Dębica

19

 1.  

GROTNIK Bartłomiej

ZS nr 8 Szczecin

19

 1.  

FILAPEK Aleksandra

ZSP nr 2 Ruda Śl

20

 1.  

SAWKO Karolina

ZSE Gorzów Wlkp.

20

 1.  

ŚLIWIŃSKI Mateusz

ZSP nr 2 Krotoszyn

20

 1.  

FILIPOWICZ Karolina

ZSH-E Białystok

21

 1.  

DOMERACKI Cyprian

ZSE-A Bydgoszcz

21

 1.  

BOŁUK Sonia

ZSE-G Cieszyn

21

 1.  

SKIBIŃSKI Bartosz

ZSE Poznań

21

 1.  

NIZIOŁEK Kamil

ZSE Mielec

21

 1.  

DEREWLANY Patryk

ZSE Brzeg

21

 1.  

ZAKRZEWSKA Anna

ZS nr 3 Kutno

22

 1.  

SIEŃCZAK Kamil

ZSE Opole

23

 1.  

JANUSZKIEWICZ Lucjan

ZSE-R Bytów

23

 1.  

KŁOSIŃSKA Joanna

ZS nr 8 Szczecin

23

 1.  

SZMIGIEL Lidia

ZSE Rzeszów

23

 1.  

BRYLL Maciej

ZSE Poznań

23

 1.  

ŁACH  Monika

ZSR Cudzynowice

23

 1.  

ADAMCZYK Aleksandra

ZSE Lublin

24

 1.  

HORODEK Joanna

ZS nr 2 Szczecinek

24

 1.  

KACZMAREK Robert

ZSE-H Żnin

24

 1.  

MICHAŁEK Karol

ZSE Grudziądz

24

 1.  

BLICHARZ Natalia

ZSE Lublin

25

 1.  

KILIAN Mariusz

ZSE Mielec

25

 1.  

RYBIŃSKA Daria

ZSP nr 2 Tomaszów M.

26

 1.  

KĘDRA Anna

ZS nr 1 Wieluń

27

 1.  

KOWALCZYK Katarzyna

PZnr4SEG Oświęcim

27

 1.  

CYGAN Karolina

ZSE nr 2 Kraków

28

 1.  

KASZPER Marcin

ZSE Bielsko-Biała

29

 1.  

ŻUROWSKA Agnieszka

ZSE Dębica

30

 1.  

ZEMBROŃ Patryk

ZSE Rzeszów

30

 1.  

SUCHECKI Radosław

ZSE-H Olsztyn

31

Wyniki w klasyfikacji drużynowej:

I miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Poznaniu

II miejsce -  Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu

III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.

 

mgr inż. Jan Wawrzyniak

wiceprzewodniczący

Komitetu Głównego Turnieju WiUHM

ZałącznikWielkość
wyniki_koncowe_xix_turnieju_wiuhm.doc107 KB

Informator TWiUHM 2013-2014

KOMITET GŁÓWNY TURNIEJU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH

Do dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych

Corocznie – od prawie dwudziestu lat - odbywa się Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W bieżącym roku szkolnym będzie to już XIX edycja tego Turnieju. Jak bywało to w ostatnich latach, jego organizatorami są Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, która pełni patronat naukowy nad Turniejem oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.
Przebieg i rezultaty dotychczasowych Turniejów pokazują ich duże znaczenie dla środowiska szkół ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim udział uczniów w zmaganiach turniejowych przyczynia się do pogłębienia ich wiedzy i rozwijania umiejętności. Ważne jest również zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w zawodach.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że – tak jak w poprzednich latach – również tegoroczna edycja Turnieju spotka się z szerokim zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkową zachętę do udziału w Turnieju stanowi fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roku 2014 uczestnicy Turnieju (kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości) - uzyskując tytuł "Finalisty Turnieju" - są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy odpowiednio uczniów klas drugich oraz trzecich i czwartych).

Serdeczne zapraszamy zatem uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zaś w wymienionych zawodach, do udziału w XIX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.
Podstawowe założenia organizacyjne XIX Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich nie zmieniają się. Przebiegać on będzie – jak zwykle - w trzech etapach. Do przeprowadzenia Turnieju organizatorzy powołali Radę Programową i Komitet Główny.

Tak jak w ubiegłym roku, Program Turnieju, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej. Temat wiodący XIX Turnieju brzmi: „Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie”. Zakres problematyki ogólnej nie został zmieniony w stosunku do ubiegłego roku.

Wzorem lat ubiegłych prosimy uprzejmie o zgłaszanie propozycji pytań testowych do wykorzystania w zawodach okręgowych i centralnych oraz zadań praktycznych i pytań ustnych do zastosowania w zawodach centralnych. Wszystkie proponowane pytania i zadania powinny uwzględniać zakres materiału, zawarty w Programie (temacie wiodącym i problematyce ogólnej). Jednocześnie powinny one zawierać odpowiedzi (rozwiązania). Prosimy o nadsyłanie propozycji w terminie do 20 grudnia 2013r. w formie elektronicznej do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie (e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl).

Kierujemy też do szkół prośbę o podjęcie trudu organizacji zawodów szkolnych i okręgowych, dziękując jednocześnie za wysiłek włożony w to przedsięwzięcie w latach ubiegłych.

Biorąc pod uwagę organizację roku szkolnego 2013/2014, ustalono następujący kalendarz XIX Turnieju WiUH-M:
1. Zgłoszenie udziału szkoły w Turnieju (zał. nr 1) - do 30 listopada 2013 r.
2. Eliminacje szkolne - do 20 grudnia 2013 r.
3. Nadesłanie propozycji pytań i zadań - do 20 grudnia 2013 r.
4. Zgłoszenie uczestników do zawodów okręgowych (zał. nr 2) oraz  dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ - do 15 stycznia  2014 r.
5. Zawody okręgowe -  5 marca 2014 r.
6. Ogłoszenie wyników zawodów okręgowych – do 21 marca 2014 r.
7. Potwierdzenie udziału w finale oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia  DiNTiASZ – do 28 marca 2014 r.
8. Zawody centralne - 3 i 4 kwietnia 2014 r.

Zgłoszenia udziału szkół (zał. nr 1) należy przesyłać na adres: sekretariat@zscku.konin.pl  lub fax 63 242 89 43
              
Oryginał zgłoszenia podpisany przez dyrektora szkoły pozostaje w dokumentacji szkolnej.

Zgłoszenia uczestników do zawodów okręgowych (zał. nr 2) należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego
62 – 500 Konin, ul. Wodna 1

               z dopiskiem „Turniej WiUHM”

XIX Turniej WiUH-M przeprowadzony będzie ze środków Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz wpłat szkół. W tym roku obowiązuje wpłata za jednego uczestnika zawodów okręgowych, która wynosi 50 zł (termin płatności do 15 stycznia 2014 r.). Jednocześnie ustalono opłatę za jednego zawodnika, zakwalifikowanego do zawodów finałowych w wysokości 70 zł (termin płatności do 28 marca 2014 r.). Wpłaty powinny być dokonane na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ, Bydgoszcz, ul. Stawowa 1 - (nr konta - Bank PKO SA I Oddział w Szczecinku  66 1240  3679 1111 0010 2157 4424).
Regulamin, program oraz inne szczegółowe informacje dotyczące Turnieju znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie www.zscku.konin.pl oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych www.tworczeiaktywne.pl
Eliminacje okręgowe przeprowadzą szkoły ujęte w wykazie „Proponowane okręgi”, natomiast zawody centralne zorganizuje Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie.

 


 Prezes                                                                                    Przewodniczący
 Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli                             Komitetu Głównego
Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych                           Turnieju WiUHM     
mgr inż. Maria Schulz                                                          dr Marek Jagielski