Na praktyce zawodowej dla słuchaczy szkoły policealnej technik rachunkowości realizowane będą m.in. projekty związane z:
  • dekretacją i księgowaniem dokumentów,
  • sporządzaniem raportów deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
  • analizą sporządzaną w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe.
Korzystać będziemy z programów pakietu INSERT (Subiekt, Rewizor).
Nadzór nad realizacją praktyki prowadzić będą nauczyciele ZS CKU zatrudnieni w tzw. Firmie Symulacyjnej - posiadający ekonomiczne oraz informatyczne doświadczenie zawodowe.