Witamy serdecznie w Pracowni Symulacyjnej na praktycznym kursie przygotowującym do zawodu- technik spedytor

W czasie praktyk będziesz miał do zrealizowania wiele zadań praktycznych w trakcie których,  wsparciem i pomocą służyć będą opiekunowie będący w tym czasie w pracowni.
Życzymy powodzenia

Warunki zaliczenia praktyki:

  • systematyczna obecność w godz. 8:00 - 16:00
  • (wcześniejsze wyjście, w uzasadnionych przypadkach, tylko na podstawie pisemnego zwolnienia - wyłącznie po godz. 15:00),
  • wykonanie zadań zlecanych przez nauczycieli - opiekunów praktyki (przesłanie rozwiązań na platformę),
  • współpraca z nauczycielami i innymi członkami grupy,
  • przestrzeganie dyscypliny pracy,
  • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • organizację stanowiska pracy,
  • samodzielność podczas wykonywania pracy,
  • zaangażowanie w realizację zadań,

jakość wykonywanej pracy,