Prowadzący: Adriana Tabaczyńska

Na praktyce zawodowej dla uczniów klasy TE realizowane będą projekty związane m. in. z:
 • tworzeniem dokumentów występujących w obrocie gospodarczym firm handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 • tworzeniem list płac w oparciu o sporządzone umowy o pracę,
 • dekretacją i księgowaniem dokumentów,
 • sporządzaniem raportów deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
 • analizą sporządzaną w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe.
Korzystać będziemy z programów pakietu INSERT (Subiekt, Rewizor, Gratyfikant, Rachmistrz).
Nadzór nad realizacją praktyki prowadzić będą nauczyciele ZS CKU zatrudnieni w tzw. firmie symulacyjnej - posiadający ekonomiczne oraz informatyczne doświadczenie zawodowe.
Na praktyce zawodowej dla uczniów klasy TE realizowane będą m.in. projekty związane z:
 • tworzeniem dokumentów występujących w obrocie gospodarczym firm handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 • tworzeniem list płac w oparciu o sporządzone umowy o pracę,
 • dekretacją i księgowaniem dokumentów,
 • sporządzaniem raportów deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
 • analizą sporządzaną w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe.
Korzystać będziemy z programów pakietu INSERT (Subiekt, Rewizor, Gratyfikant).
Nadzór nad realizacją praktyki prowadzić będą nauczyciele ZS CKU zatrudnieni w tzw. firmie symulacyjnej - posiadający ekonomiczne oraz informatyczne doświadczenie zawodowe.
Na praktyce zawodowej dla uczniów klasy TE realizowane będą m.in. projekty związane z:
 • tworzeniem dokumentów występujących w obrocie gospodarczym firm handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 • tworzeniem list płac w oparciu o sporządzone umowy o pracę,
 • dekretacją i księgowaniem dokumentów,
 • sporządzaniem raportów deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych,
 • analizą sporządzaną w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe.
Korzystać będziemy z programów pakietu INSERT (Subiekt, Rewizor, Gratyfikant).
Nadzór nad realizacją praktyki prowadzić będą nauczyciele ZS CKU zatrudnieni w tzw. firmie symulacyjnej - posiadający ekonomiczne oraz informatyczne doświadczenie zawodowe.