Witamy uczniów na próbnym egzaminie pisemnym z kwalifikacji E12

Test składa się z 40 pytań testowych, w których jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Zapraszamy!