Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI - zajęcia psychoedukacyjne.

Uczucia, samoświadomość, życiowe umiejętności, zdolność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, empatia, sposób postrzegania siebie samego są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju psychicznego współczesnego człowieka. Rozwój psychiczny to stopniowe nabywanie zdolności i umiejętności w sferze samokontroli, relacji społecznych, emocji i nauki szkolnej. 

Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSI - zajęcia dla uczniów liceum - zajęcia socjoterapeutyczne,

Wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego młodzieży.