MOODLE - wprowadzenie

 1. REJESTRACJA

  Po zarejestrowaniu, proszę przesłać informacją o tym fakcie na adres milosz.olejniczak@zscku.konin.pl. Przypisane zostaną uprawnienia "Autora kursów".

 2. DODAWANIE NOWEGO KURSU

 3. UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 4. ZADANIA

 5. ZAPISY NA KURS

  Po wykonaniu czynności zaprezentowanych na filmie zamieszczonym poniżej uczniowie będą mogli samodzielnie zapisywać się na kurs.

  Oczywiście należy o tym fakcie poinformować swoich uczniów.
  Uczeń, które wcześniej nie pracował na platformie zobowiązany będzie do samodzielnej rejestracji.

 6. PRACE UCZNIÓW

 7. QUIZ

 8. STRONA WWW + FILM YOUTUBE

  Dodawanie do zasobów Strony WWW oraz dołączanie filmów z serwisu Youtube

 9. KANAŁY KOMUNIKOWANIA

  wiadomości tekstowe | czaty | fora dyskusyjne

 10. IMPORTOWANIE DANYCH Z INNEGO KURSU

  Przykład importowania QUIZU z jednego kursu do drugiego.

  WAŻNE! Przed importem sprawdź krótką nazwę kursu, z którego chcesz importować dane.

 11. QUIZ - importowanie pytań z pliku tekstowego

  Przykład tworzenia quizu w pliku tekstowym i importowania pytań do bazy pytań, do wybranej kategorii.


  Poniżej zamieszczam szybszy i wygodniejszy sposób (moim zdaniem) tworzenia pytań do Quizów/Testów.

  Przygotujemy specjalny plik tekstowy, w którym zamieścimy wszystkie pytania Quizu. Następnie dodamy nową kategorię w bazie pytań i do niej zaimportujemy plik tekstowy z naszymi pytaniami. Na koniec, do aktywności Quiz dodamy pytania z bazy pytań.

  Przykładowa zawartość pliku tekstowego z najczęściej stosowanymi typami pytań

    //Importowanie pytań w formacie GIFT
  
    //Pytanie wielokrotnego wyboru
    ::Pytanie 01::
    Stolicą Polski jest {
    ~Poznań
    =Warszawa
    ~Wrocław
    ~Gdynia
    }
  
    //Wiele odpowiedzi poprawnych
    ::Pytanie 02::
    Stolice Polski {
    ~%-50%Gdynia
    ~%-50%Wrocław
    ~%50%Warszawa
    ~%50%Kraków
    }
  
    //Brakując słowo
    ::Pytanie 03::
    {=Warszawa} jest stolicą Polski
  
    //Krótka odpowiedź
    ::Pytanie 04::
    Stolicą Polski jest {=Warszawa}
  
    //Prawda-Fałsz
    ::Pytanie 05::
    Warszawa jest stolicą Polski.{T}
  
    //Dopasuj odpowiedź
    ::Pytanie 06::
    Dopasuj stolice do państw. {
    =Warszawa -> Polska
    =Rzym -> Włochy
    =Berlin -> Niemcy
    =Paryż -> Francja
    }
    

  LEGENDA

  // - komentarz, nie jest importowany do Moodle

  ::nazwa pytania:: - w podwójnym : wstawiamy nazwę pytania

  { } - w nawiasach klamrowych umieszczany odpowiedzi

  ~ - tylda, fala, wężyk - tym znakiem oznaczamy błędną odpowiedź

  = - znakiem równości oznaczmy odpowiedzi poprawne


  Pobierz plik tekstowy z przykładowymi pytaniami.
 12. WIDEOKONFERENCJA W MOODLE

  Aktywność BigBlueButtonBN BigBlueButton to system konferencji internetowych wykorzystywany do nauki online. Celem projektu jest umożliwienie prowadzącym skutecznego zaangażowania studentów/uczniów zdalnych. Projekt wspiera zajęcia online na żywo, oraz współpracę grupową ze studentami/uczniami.

  BigBlueButton obsługuje udostępnianie w czasie rzeczywistym slajdów (w tym tablicy wirtualnej), audio, wideo, czat, emotikon i ekranu. Możliwe jest także nagrywanie całej zawartości do późniejszego odtwarzania.

  W obrębie paltformy Moodle wtyczka BigBlueButtonBN umożliwia m.in.:

  • Utworzenie wielu łączy do aktywności online w ramach dowolnego kursu,
  • Ograniczenie studentom/uczniom dołączanie do sesji, dopóki prowadzący (moderator) nie dołączy do sesji,
  • Uruchomienie BigBlueButton w osobnym oknie przeglądarki,
  • Utworzenie niestandardowej wiadomości powitalnej, która pojawi się u góry okna czatu podczas dołączania do sesji,
  • Określenie daty otwarcia / zamknięcia dołączenia do sesji, która pojawi się w kalendarzu Moodle,
  • Nagrywanie sesji,
  • Dostęp do nagrań i zarządzanie nimi.