Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Daria Bartczak klasa 3PBp
  

Zastępca Przewodniczącej SU - Paweł Witkowski klasa 3Ip
 

Skarbnik - Maja Cegielska klasa 2HE
 

 

Opiekun SU - Magdalena Szeflińska

 

Egzamin maturalny

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

DRODZY UCZNIOWIE, SŁUCHACZE i ABSOLWENCI!!! 
 
Szybkimi  krokami  zbliża  się  termin  Waszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (pp2012, pp2017) i egzaminów zawodowych (pp2019). Przypominamy,  że  dla  zdających  według  podstawy  programowej  2019 (egzaminy 3-literowe)  przystąpienie  do  egzaminów jest  obowiązkowe. W związku z pandemią będą się one odbywać  w  określonym reżimie sanitarnym, dlatego prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS, CKE i procedur szkolnych. 

Proszę zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu egzaminów i  godzin  wejścia  na  teren szkoły.  Należy  zapoznać  się  z  informacjami dotyczącymi  organizacji  i  przeprowadzania  tych  egzaminów  oraz  wymagań sanitarno-epidemiologicznych. 

Poniżej  znajdziecie  niezbędne  informacje  na  ten  i  inne  tematy  związane z procedurami egzaminacyjnymi.  Jednocześnie,  ponieważ  sytuacja  jest dynamiczna, proszę śledzić informacje na stronie internetowej szkoły oraz na głównej  stronie Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl i w znajdującej się tam zakładce Egzamin Zawodowy. 
 
Życzymy  powodzenia  i  pomyślnego  wyniku  egzaminów (ogłoszenie wyników już 31 marca). 
  
Dyrekcja 
Zespołu Szkół CKU w Koninie

Szkolny zestaw podręczników

Praktyki zawodowe