Technikum nr 3 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, w ramach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, w bieżącym roku szkolnym, otrzymało wsparcie finansowe na Kierunek interwencji 3.2. zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.