KOMUNIKAT nr 3 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie
OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH - 2021/2022

Informujemy, że zawody okręgowe VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich odbędą się zgodnie z Terminarzem w dniu 18 listopada br. o godz. 12.00 w ustalonych Okręgach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych: www.zscku.konin.pl oraz www.tworczeiaktywne.pl.

W szczególności warto przeczytać INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW Olimpiady WiUHM oraz WYTYCZNE DOT. ORGANIZACJI Olimpiady. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących rygorów sanitarnych (maseczki, dystans, dezynfekcja) oraz do podporządkowania się poleceniom organizatorów zawodów w danym Okręgu.

Życzymy sukcesów uczestnikom VII Olimpiady WiUHM a wszystkim dużo zdrowia!!!

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:
- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
- Komitet Główny Olimpiady WiUHM