BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | zawód magazynier - logistyk

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | zawód magazynier - logistyk

OKRES KSZTAŁCENIA: 3 lata
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
Ogólnokształcące: przygotowujące do podjęcia nauki w Branżowej Szkole II stopnia
Języki obce: język angielski
Zawodowe: przygotowujące do egzaminu zawodowego, realizowane w grupach do 15 osób.
Zajęcia praktyczne: nauka zawodu w zakładach pracy.
Magazynier—logistyk jest jednym z najbardziej popularnych i przydatnych zawodów w dzisiejszych czasach. Sama nazwa stanowiska pracy w dzisiejszych czasach bardzo ewaluowała. W ofertach pracy na ten etat (szczególnie dużych zagranicznych koncernów) określa się go mianem np.: specjalisty ds. łańcucha dostaw, kierownika zakupów i współpracy z dostawcami, planisty ds. dostaw, a nawet logistic specialist.

PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWENT POTRAFI:
1) przyjmować i wydawać towary z magazynu;
2) przechowywać towary;
3) prowadzić dokumentacje magazynową.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA: Absolwent szkoły w zawodzie magazynier—logistyk może ubiegać się o uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje technik logistyk oraz uzyskać wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

TEN KIERUNEK TO GWARANCJA ZATRUDNIENIA!!!

DOBRYCH MAGAZYNIERÓW — LOGISTYKÓW POSZUKUJĄ:

 • firmy logistyczne, produkcyjne, handlowe
 • sklepy różnych branż,
 • e-przedsiębiorstwa,
 • duże zagraniczne koncerny,
 • centra logistyczne w okolicach Konina.

 

MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO ROZWOJU:

 • prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów
 • ukończenie kursu obsługi wózków widłowych.

 

SZKOŁA POSIADA:

 • pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, komputery stacjonarne i laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem,
 • nowoczesne pracownie informatyczne,
 • pracownię symulacyjną,
 • bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 • obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie,
 • bazę kajakową.

 

Nauka w zawodzie magazyniera—logistyka to nie tylko zajęcia w murach szkoły, ale również:

 • możliwość przynależności do Związku Strzeleckiego „STRZELEC” 4150,
 • udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych i biwakach,
 • działalność w wybranych kołach zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, teatr Milenium, zespół muzyczny MIDWAY.