BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | zawód sprzedawca - specjalizacja E-Handel

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA | zawód sprzedawca - specjalizacja E-Handel

OKRES KSZTAŁCENIA: 3 lata
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • ogólnokształcące: przygotowujące
  do kontynuowania  nauki w BS II stopnia lub Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych
 • język obcy: język angielski
 • przedmioty zawodowe m.in. : podstawy handlu, organizowanie sprzedaży, zarządzanie sklepem internetowym, e-handel
 • praktyczna nauka zawodu: realizowana w zakładach pracy po 2 dni w klasie 1 i 2, 3 dni w klasie 3

PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ:

 • kwalifikacje HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
 • umiejętności przyjmowania dostaw towarów
 • wiedzę jak przygotowywać towary do sprzedaży, i tworzyć ekspozycje wystawowe
 • wiedzę jak prowadzić własny biznes z wykorzystaniem Internetu  

SPECJALZIACJA e-HANDEL przygotowuje merytorycznie do sprawnego poruszania się w obszarach e-handlu, zakładania i obsługi sklepu internetowego, wymiany informacji z kontrahentami, zawierania umów handlowych, przesyłania dokumentów, prowadzenia telekonferencji, pozyskiwania kontaktów handlowych, wyszukiwania informacji w Internecie

W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:

 • specjalistyczne pracownie przedmiotowe
 • Pracownię Symulacyjną na potrzeby praktyk zawodowych
 • Multimedialne Centrum Informacji
 • obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie
 • bazę kajakową
 • sprawnościowy tor przeszkód
 • koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty,  Jednostka Strzelecka Strzelec 4150, Teatr Milenium, zespół MIDWAY, Musztra paradna, sekcja dziennikarska
 • ERASMUS + praktyki zawodowe

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

 • prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów
 • korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę
 • udział w wycieczkach  krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych i  biwakach