Szkoły dla dorosłych 

OPIS

  • Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to szkoła dla osób, które chcą podnieść swoje wykształcenie.
  • Liceum jest dla osób, które ukończyły gimnazjum, szkołę podstawową, zasadniczą szkołę zawodową, lub branżową szkołę pierwszego stopnia.

PRZEDMIOTY

  • ogólnokształcące: przygotowanie do egzaminu maturalnego,
  • języki obce: język angielski lub język niemiecki (możliwość nauki w rozszerzonym zakresie),
  • podstawy przedsiębiorczości.

LICZBA GODZIN - 1098

CYKL NAUKI - system zaoczny, czas trwania nauki - 4 lata

UZYSKANE KWALIFIKACJE - wykształcenie średnie, egzamin maturalny.

 SZKOŁA BEZPŁATNA