Liceum ogólnokształcące | klasa mundurowa - policyjna

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – mundurowa klasa policyjna
OKRES KSZTAŁCENIA: 4 LATA
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA POD PATRONATEM
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W POZNANIU

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego
 • języki obce: język angielski, język niemiecki
 • przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty specjalistyczne: wiedza o Policji, kwalifikacje do służby w Policji, służba bezpieczeństwa, elementy prawa, musztra – przygotowujące do pracy w służbach mundurowych

UCZNIOWIE KLASY POLICYJNEJ:

 • realizują innowacyjny program nauczania
 • uczestniczą w każdym roku nauki w obozach kondycyjnych, survivalowych, unitarnych i psychologicznych, realizowanych przez policjantów, żołnierzy i specjalistycznych instruktorów
 • uczestniczą w zajęciach na basenie i w zajęciach judo
 • dwa dni w tygodniu uczęszczają do szkoły w pełnym umundurowaniu (które nabywają w szkole w czasie wakacji)
 • reprezentują szkołę w uroczystościach lokalnych i państwowych
 • dzięki regularnej współpracy z Komendą Miejską Policji w Koninie, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i innymi formacjami mundurowymi uczestniczą  w profesjonalnych wykładach i zajęciach przeprowadzonych przez policjantów oraz inne służby mundurowe

W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:

 • specjalistyczne pracownie przedmiotowe
 • Pracownię Symulacyjną na potrzeby praktyk zawodowych
 • Multimedialne Centrum Informacji
 • obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie
 • bazę kajakową
 • sprawnościowy tor przeszkód
 • koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty,  Jednostka Strzelecka Strzelec 4150, Teatr Milenium, zespół MIDWAY, Musztra paradna, sekcja dziennikarska
 • ERASMUS + praktyki zawodowe

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

 • prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów
 • korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę
 • udział w wycieczkach  krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych i biwakach