TECHNIKUM EKONOMICZNE | zawód – technik ekonomista

TECHNIKUM EKONOMICZNE | zawód – technik ekonomista – ADMINISTRACJA CELNO-SKARBOWA - klasa mundurowa

OKRES KSZTAŁCENIA: 5 lat
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA
 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
ogólnokształcące: przygotowanie do egzaminu maturalnego
języki obce: angielski, niemiecki, język obcy zawodowy pozwalający na porozumiewanie się w rozmowach biznesowych
przedmioty rozszerzone: język angielski
zajęcia zawodowe: przygotowujące do egzaminu zawodowego, realizowane w branżowych pracowniach w grupach do 15 osób
praktyki zawodowe: w urzędach celno-skarbowych, instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i Pracowni Symulacyjnej

W RAMACH INNOWACJI

 • wyjazdy do urzędów celnych i stref Granicznych
 • Zajęcia praktyczne z funkcjonariuszami Straży Granicznej i funkcjonariuszami Służby Celnej
 • raz w roku obóz kondycyjny
 • zajęcia z musztry, na basenie oraz JUDO

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI

 • Prawo jazdy kat. B - dla naszych uczniów w preferencyjnych cenach
 • Korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez ZSCKU
 • Możliwość przynależności do JS “STRZELEC”
 • Udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych i biwakach
 • Działalność w wybranych kołach zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, teatr MILENIUM, zespół muzyczny MIDWAY, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

 

W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:

 • Pracownie ekonomiczne wyposażone w tablice interaktywne, nowoczesny sprzęt biurowy, laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem
 • Pracownie informatyczne
 • Bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji
 • Pracownię symulacyjną
 • Obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie
 • Bazę kajakową

 

ABSOLWENT POTRAFI:

 • Planować i prowadzić działalność gospodarczą
 • Obliczać podatki i cła
 • Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • Prowadzić rachunkowość uproszczoną
 • Wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów gospodarczych

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Urzędy administracji państwowej, w tym: urzędy celne, skarbowe, statystyczne
 • Dział kadr i płac w firmach, produkcyjnych, usługowych i handlowych
 • Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Zakłady ubezpieczeniowe
 • Banki
 • Biura rachunkowe
 • Własna działalność gospodarcza