TECHNIKUM HANDLOWE | zawód – technik handlowiec - specjalizacja SOCIAL MEDIA MARKETING

TECHNIKUM HANDLOWE | zawód – technik handlowiec - specjalizacja SOCIAL MEDIA MARKETING

OKRES KSZTAŁCENIA: 5 lat
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
Ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Języki obce: język angielski, język niemiecki, język obcy zawodowy pozwalający na swobodne wykonywanie zadań handlowca takich jak prowadzenie negocjacji handlowych i podpisywanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami.
Zawodowe: przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, realizowane w grupach do 15 osób w profesjonalnych pracowniach.
Specjalistyczne: Social Media Marketing, obsługa kas fiskalnych, pakiet INSERT i inne realizowane w grupach do 15 osób.
Przedmioty rozszerzone: język angielski.
Praktyka zawodowa: realizowana w pracowni symulacyjnej, firmach i specjalistycznych laboratoriach.

TECHNIKUM HANDLOWE DAJE NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W:

 • e-przedsiębiorstwach
 • e-marketingu w społecznościach wirtualnych
 • działach handlowych
 • działach marketingu
 • urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z promocją i marketingiem poszczególnych obszarów ich działalności
 • własnej działalności gospodarczej związanej z handlem i/lub marketingiem
 • zawodzie przedstawiciela handlowego.

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

 • prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów
 • certyfikat potwierdzający umiejętności obsługi kasy fiskalnej,
 • korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę
 • możliwość przynależności do Jednostki Strzeleckiej „STRZELEC” 4150
 • udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych i biwakach
 • działalność w wybranych kołach zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, teatr MILLENIUM, zespół muzyczny MIDWAY

 

SZKOŁA POSIADA:

 • pracownie przedmiotowe wyposażone w: tablice interaktywne, kasy fiskalne, stanowiska sprzedażowe, laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem, tablety, sprzęt biurowy i handlowy,
 • nowoczesne pracownie informatyczne,
 • pracownię symulacyjną,
 • bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji,
 • obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie,
 • bazę kajakową.