TECHNIKUM INFORMATYCZNE | zawód – technik informatyk - specjalizacja PROGRAMOWANIE I GRAFIKA KOMPUTEROWA

TECHNIKUM INFORMATYCZNE | zawód – technik informatyk - specjalizacja PROGRAMOWANIE I GRAFIKA KOMPUTEROWA

OKRES KSZTAŁCENIA: 5 lat
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:
ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego, języki obce: język angielski, język niemiecki,
zajęcia specjalistyczne: zajęcia realizowane w grupach do 15 osób, w laboratoriach komputerowych,
przedmioty zawodowe: przygotowujące do egzaminu zawodowego, realizowane w grupach do 15 osób w profesjonalnych pracowniach,
praktyka zawodowa: realizowana w Pracowni Symulacyjnej, firmach i specjalistycznych laboratoriach.

POSIADACZ DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK POTRAFI:

 • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci,
 • posługiwać się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • obsługiwać i konfigurować urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych,
 • projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową,
 • posługiwać się językami baz danych w tym SQL,
 • stosować powszechnie używane języki programowania,
 • tworzyć i zarządzać aplikacjami internetowymi,
 • posługiwać się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim.

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

 • prawo jazdy dla naszych uczniów w preferencyjnych cenach
 • korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez ZSCKU
 • możliwość przynależności do Jednostki Strzeleckiej „STRZELEC” 4150
 • udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych i biwakach
 • działalność w wybranych kołach zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, teatr Milenium, zespół muzyczny MIDWAY

 

DOBRYCH INFORMATYKÓW POSZUKUJĄ:

 • serwisy komputerowe
 • firmy tworzące strony internetowe
 • firmy zakładające sieci komputerowe
 • firmy tworzące oprogramowanie
 • przedsiębiorstwa i instytucje publiczne
 • sklepy komputerowe
 • do prowadzenia własnej działalność gospodarczej

 

W szkole masz do dyspozycji:

 • pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, kasy fiskalne, stanowiska sprzedażowe, laptopy ze specjalistycznym oprogramowaniem, tablety, sprzęt biurowy i handlowy
 • nowoczesne pracownie informatyczne
 • Akademię CISCO
 • pracownię symulacyjną
 • bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji
 • obiekt sportowy „ORLIK”, salę JUDO, siłownie
 • bazę kajakową

 

Nie czekaj, już teraz wybierz kierunek Technik informatyk w ZSCKU w Koninie.
Zostań "RATOWNIKIEM KOMPUTEROWYM".

ti