TECHNIKUM INFORMATYCZNE | zawód – technik informatyk - specjalizacja PROGRAMOWANIE I GRAFIKA KOMPUTEROWA

TECHNIKUM INFORMATYCZNE | zawód – technik informatyk - specjalizacja PROGRAMOWANIE I GRAFIKA KOMPUTEROWA

OKRES KSZTAŁCENIA: 5 lat
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • ogólnokształcące: przygotowujące do  egzaminu maturalnego
 • języki obce: język angielski, język niemiecki
 • przedmiot rozszerzony: język angielski
 • przedmioty zawodowe: naprawa komputera, użytkowanie urządzeń peryferyjnych, projektowanie i administrowanie sieci lokalnych, tworzenie stron internetowych, aplikacji i baz danych, programowanie i grafika komputerowa, prowadzenie działalności gospodarczej
 •  praktyka zawodowa: realizowana w firmach i w Pracowni Symulacyjnej

PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ:

 • kwalifikację INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • kwalifikacje INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • umiejętności i wiedzę merytoryczną z zakresu montowania
  i eksploatowania komputerów, projektowania i administrowania lokalnych sieci komputerowych, tworzenia baz danych, stron i aplikacji internetowych oraz analizy kodu programistycznego i edycji grafiki

ABSOLWENT POTRAFII:

 • korzystać z programów  do tworzenia grafiki komputerowej, łączyć kod ze światem grafiki do gier komputerowych
 • posługiwać się systemami operacyjnymi pracującymi
 • w różnych rodzajach sieci
 • obsługiwać i konfigurować  urządzenia wykorzystywane
 • w sieciach komputerowych, projektować i tworzyć lokalną sieć komputerową
 • posługiwać się językami baz danych w tym SQL, tworzyć strony i aplikacje internetowe
 • prowadzić własną firmę w sektorze IT

W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:

 • specjalistyczne pracownie przedmiotowe
 • Pracownię Symulacyjną na potrzeby praktyk zawodowych
 • Multimedialne Centrum Informacji
 • obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie
 • bazę kajakową
 • sprawnościowy tor przeszkód
 • koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty,  Jednostka Strzelecka Strzelec 4150, Teatr Milenium, zespół MIDWAY, Musztra paradna, sekcja dziennikarska
 • ERASMUS + praktyki zawodowe

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

 • prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów
 • korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę
 • udział w wycieczkach  krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych
  i  biwakach

 

Nie czekaj,
już teraz wybierz kierunek Technik informatyk w ZSCKU w Koninie.
Zostań "RATOWNIKIEM KOMPUTEROWYM".

ti