TECHNIKUM LOGISTYCZNE | zawód – technik logistyk - specjalizacja: INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO - formacja mundurowa

TECHNIKUM LOGISTYCZNE | zawód – technik logistyk

OKRES KSZTAŁCENIA: 5 lat
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

 • ogólnokształcące: przygotowujące do egzaminu maturalnego
 • języki obce: język angielski, język niemiecki
 • przedmioty rozszerzone: język angielski
 • przedmioty zawodowe m.in.: gospodarka magazynowa, gospodarowanie zapasami, dystrybucja, paletowe jednostki ładunkowe, organizacja, planowanie i dokumentowanie  procesów transportowych, działania inspekcji transportu drogowego
 • praktyka zawodowa: realizowana w zakładach pracy
  i Pracowni Symulacyjnej

PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ABSOLWENT BĘDZIE POSIADAŁ:

 • kwalifikacje SPL.01 Obsługa magazynu
 • kwalifikacje SPL.04 Organizacja transportu
 • umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków

ABSOLWENT ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE JAKO:

 • spedytor krajowy i międzynarodowy
 • logistyk  m.in. w firmach produkcyjnych
 • inspektor transportu drogowego
 • specjalista do spraw magazynowania i dystrybucji

W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:

 • specjalistyczne pracownie przedmiotowe
 • Pracownię Symulacyjną na potrzeby praktyk zawodowych
 • Multimedialne Centrum Informacji
 • obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie
 • bazę kajakową
 • sprawnościowy tor przeszkód
 • koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty,  Jednostka Strzelecka Strzelec 4150,
  Teatr Milenium, zespół MIDWAY,
  Musztra paradna, sekcja dziennikarska
 • ERASMUS + praktyki zawodowe

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

 • prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów
 • korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę
 • udział w wycieczkach  krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych i  biwakach