TECHNIKUM LOGISTYCZNE | zawód – technik logistyk

TECHNIKUM LOGISTYCZNE | zawód – technik logistyk

OKRES KSZTAŁCENIA: 5 lat
PODBUDOWA: SZKOŁA PODSTAWOWA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: ogólnokształcące: przygotowanie do egzaminu maturalnego
języki obce: język angielski, język niemiecki, język obcy zawodowy pozwalający na swobodne wykonywanie zadań logistyka
przedmioty rozszerzone: język angielski
zawodowe: przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz do aktywnego udziału w życiu i poruszaniu się po rynku pracy
praktyka zawodowa: realizowana w firmach i specjalistycznej Pracowni Symulacyjnej.

Przykłady zawodów, w których można pracować po ukończeniu kierunku:

 • spedytor krajowy i międzynarodowy
 • logistyk w firmach m in. produkcyjnych
 • dyspozytor
 • inspektor transportu drogowego
 • specjalista do spraw magazynowania i dystrybucji

 

Co oznacza LOGISTYKA? „kto logicznie myśli”

Główny cel logistyki: Maksymalizacja zysku z jednoczesnym utrzymaniem poziomu obsługi klienta...

W SZKOLE MASZ DO DYSPOZYCJI:

 • specjalistyczne pracownie komputerowe
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe
 • bibliotekę i Multimedialne Centrum Informacji
 • obiekt sportowy ORLIK, salę JUDO, siłownie
 • bazę kajakową
 • sprawnościowy tor przeszkód
 • koła zainteresowań: Szkolny Klub Europejski, Klub Młodego Ekonomisty, Jednostka Strzelecka Strzelec 4150, Teatr Milenium, zespół MIDWAY

 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

 • prawo jazdy po preferencyjnych cenach - tylko dla naszych uczniów
 • korzystne warunki finansowe na kursy oferowane przez szkołę
 • udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych, rajdach pieszych, rowerowych, spływach kajakowych i biwakach

 

Po zakończeniu nauki absolwent:

 • będzie posiadał umiejętności i wiedzę merytoryczną pozwalającą na uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków
 • dla laureatów olimpiady darmowe studia w WSL, staże, praktyki

 

Idealna lokalizacja: Bulwar nad Wartą, Stary Rynek...