IX OWiUM 2023/2024

Zawody finałowe - grudzień 2023

Zawody okręgowe

Informator

Komunikat | Terminarz

WAŻNY KOMUNIKAT !!! 
OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - 2023/2024 
Informujemy, że rozpoczyna się kolejna IX edycja Olimpiady. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września do grudnia 2023 r. Szczegółowy Terminarz zamieszczono w załączniku.

I. Uwagi i ważne informacje
1)    terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
2)    formuła przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych nie ulega większym zmianom w stosunku do lat ubiegłych, 
3)    zawody centralne planowane w dniach 14 – 15 grudnia br., 
4)    w przypadku zagrożenia epidemiologicznego niektóre lub wszystkie etapy Olimpiady mogą zostać przesunięte na okres zimowo-wiosenny.                                    

II. Temat wiodący IX Olimpiady WiUM brzmi:

„Ekonomiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w Polsce”

III. Informacje szczegółowe dotyczące IX Olimpiady WiUM
Informator Olimpiady, w tym regulamin, szczegółowy program, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się najpóźniej do 11 września br.


Organizatorzy Olimpiady WiUM:
- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
- Komitet Główny Olimpiady WiUM

VIII OWiUM 2022/2023

Aktualizacja Komunikatu dot. zwolnień finalistów Olimpiad

Zawody finałowe | Wyniki | Relacja

Zawody finałowe_2022

Finał 2022

Zawody okręgowe 2022

Informator

Komunikat | Terminarz

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - 2022/2023

Informujemy, że rozpoczyna się kolejna VIII edycja Olimpiady. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września do grudnia 2022 r. Szczegółowy Terminarz zamieszczono w załączniku

 1. Uwagi dotyczące zmiany nazwy Olimpiady i zakresu tematycznego

W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (dostosowanie tematyki olimpiad do wyznaczonych dziedzin) zachodzą pewne zmiany w naszej Olimpiadzie, tzn:

  1. nazwa Olimpiady ulega zmianie i brzmi: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich
  2. uczestnikami Olimpiady WiUM mogą być uczniowie Technikum, w szczególności kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik rachunkowości,
  3. program Olimpiady dotyczy dwóch dziedzin: ekonomia i rachunkowość,
  4. laureaci i finaliści Olimpiady WiUM mogą być nadal zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, ale przywilej ten dotyczy tylko zawodów wymienionych w pkt. 2)
 1. Inne uwagi i ważne informacje
  1. terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
  2. w przypadku większego zagrożenia epidemiologicznego niektóre lub wszystkie etapy Olimpiady mogą zostać przesunięte na okres zimowo-wiosenny,
  3. formuła przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych nie ulega większym zmianom w stosunku do lat ubiegłych,
  4. zawody centralne planowane w dniach 15 – 16 grudnia br.,
  5. w razie większego zagrożenia sanitarnego oraz ze względu na bezpieczeństwo uczestników i opiekunów zawody centralne mogą być zorganizowane jednocześnie w czterech strefach finałowych jako etap jednodniowy (test + część praktyczna),
 1. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi:

 

„FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI W DOBIE KRYZYSU ENERGETYCZNEGO”

 1. Informacje szczegółowe dotyczące VIII Olimpiady WiUM

Informator Olimpiady, w tym regulamin, szczegółowy program, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się najpóźniej do 12 września br.

Organizatorzy Olimpiady WiUM:

 • Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
 • Komitet Główny Olimpiady WiUM

VII OWiUHM 2021/2022

Relacja z „Gali Laureatów”

Relacja z „Gali Laureatów”

Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
Relacja z „Gali Laureatów” VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Bydgoszcz – 24-25 marca 2022 r.

W dniach 24 – 25 marca 2022 r. w Bydgoszczy odbyła się uroczysta „Gala Laureatów” dla zwycięzców i najlepszych uczestników VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Zawody centralne VII Olimpiady WiUHM zostały przeprowadzone w grudniu 2021 r. i już wtedy poznano zwycięzców i ogłoszono wyniki końcowe. Ze względu jednak na obostrzenia epidemiologiczne i trwającą kolejną falę pandemii dopiero teraz udało się zorganizować spotkanie dla laureatów i ich opiekunów.  Głównym organizatorem spotkania było Stowarzyszenie  Dyrektorów i  Nauczycieli  Twórczych  i  Aktywnych  Szkół   Zawodowych  w Bydgoszczy a współorganizatorami Komitet Główny Olimpiady oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Program uroczystości obejmował m. in.:

 1. podsumowanie dotychczasowych edycji Olimpiady
 2. przedstawienie i szczegółowe omówienie wyników tegorocznej VII edycji
 3. wręczenie dyplomów, nagród i zaświadczeń laureatom za wyniki uzyskane w klasyfikacji indywidualnej
 4. podziękowania dla opiekunów i wręczenie dyplomów oraz upominków
 5. wręczenie pamiątkowej statuetki za I miejsce oraz okolicznościowych grawertonów za II i III miejsce w klasyfikacji zespołowej 
 6. przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących organizacji następnych edycji Olimpiady wynikających z wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dla wszystkich uczestników spotkania: laureatów, opiekunów i zaproszonych gości zapewniono nocleg w bydgoskim Park Hotelu. Galę zorganizowano na miejscu w sali Panorama, gdzie po zakończeniu części oficjalnej zaproszono uczestników na uroczystą kolację.

Podsumowanie VII edycji Olimpiady WiUHM

W VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich brali udział uczniowie średnich szkół zawodowych, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Program Olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Temat wiodący VII Olimpiady WiUH-M brzmiał: „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.

Uwarunkowania zewnętrzne, spowodowane głównie sytuacją pandemiczną, wpłynęły w pewnym stopniu na przebieg i organizację VII edycji Olimpiady WiUHM. Udało się jednak zachować jesienne terminy poszczególnych etapów, tak aby zawody centralne  (III  etap)  przeprowadzić  w  grudniu.  Przeprowadzono,  zgodnie z Regulaminem, wszystkie trzy etapy Olimpiady. W tym roku w etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1900 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 390 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowało się 66 uczniów. Dwunastu z nich zostało Laureatami VII Olimpiady.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:

I miejsce - Marcel Ławiński – Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie (opiekun naukowy – Patryk Araszkiewicz)
II miejsce – Wiktor Siwek – Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie (opiekun – jak wyżej)
III miejsce – Gabriela Lis – Zespół Szkół nr 5 w Ełku (opiekun – Teresa Świerzbińska)

W klasyfikacji zespołowej najlepsze wyniki uzyskały następujące szkoły:

I miejsce – Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie
II miejsce – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
III miejsce – Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Szczegółowe wyniki VII Olimpiady WiUHM można znaleźć w odrębnej zakładce.

Zwycięzcom, Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania i gratulacje składamy opiekunom, nauczycielom i Dyrektorom szkół zaangażowanych w przygotowanie uczniów i organizację poszczególnych etapów olimpiady. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia VII edycji Olimpiady WiUHM.

Opracowanie:

Jan Wawrzyniak 
Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego    

Robert Jasek
Prezes Stowarzyszenia DiNTiASZ

                                                                

Relacja z przebiegu VII edycji OWiUHM | Wyniki

Relacja z przebiegu VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Relacja z przebiegu VII edycji

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

BYDGOSZCZ, KRAKÓW, KUTNO, SOSNOWIEC – 10 grudnia 2021 r.

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbył się finał ogólnopolski   VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Komitet Główny podsumował tegoroczną edycję. Głównym organizatorem od wielu lat jest Stowarzyszenie      Dyrektorów i   Nauczycieli   Twórczych   i   Aktywnych   Szkół       Zawodowych    w Bydgoszczy, a   współorganizatorem    Zespół    Szkół    Centrum    Kształcenia    Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Do udziału w Olimpiadzie jak co roku zaproszeni zostali uczniowie średnich szkół zawodowych, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Program Olimpiady obejmował wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych.    Temat   wiodący   VII    Olimpiady   WiUH-M    brzmiał:    „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.

Aktualne   uwarunkowania,   spowodowane    sytuacją    pandemiczną,    wpłynęły w pewnym stopniu na przebieg i organizację VII edycji Olimpiady WiUHM. Udało się jednak zachować jesienne terminy poszczególnych etapów, tak aby zawody centralne    (III    etap)    przeprowadzić    w    grudniu.    Przeprowadzono,    zgodnie z Regulaminem, wszystkie trzy etapy Olimpiady. W tym roku w etapie szkolnym uczestniczyło ponad 1900 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 390 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowano 66 uczniów.

Zawody szkolne i zawody okręgowe odbyły się w regulaminowej formule, analogicznie jak w latach poprzednich. W odniesieniu do zawodów centralnych wystąpiły zmiany podobne do roku ubiegłego. Były to zawody jednodniowe, w formie testowej (test w języku polskim i w języku obcym) oraz sprawdzianu praktycznego. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, dla bezpieczeństwa uczestników, opiekunów, a także organizatorów, finał odbył się w ciągu jednego dniu (zrezygnowano z części ustnej) i w mniejszych grupach, w tzw. strefach. Organizacji zawodów strefowych podjęły się następujące szkoły, będące członkami w/w Stowarzyszenia DiNTiASZ:

 1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – strefa 1 – północna - tu wzięło udział 18 uczestników
 2. Zespół Szkół nr 3 w Kutnie – strefa 2 – centralna – 16 uczestników (w tym jeden w trybie zdalnym)
 3. Centrum    Kształcenia    Zawodowego   i    Ustawicznego    Technikum   Nr    1 Ekonomiczne w Sosnowcu – strefa 3 – południowo-zachodnia – 16 uczestników
 4.   Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie – strefa 4 – południowo- wschodnia – 16 uczestników (w tym dwóch w trybie zdalnym)

Te rozwiązania, wprowadzone z konieczności, ułatwiły uczestnikom bezpieczne i mniej uciążliwe dojazdy. Organizatorzy zawodów strefowych zadbali o godne przyjęcie uczestników i opiekunów, zawody przeprowadzono z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego, a uczestników uhonorowano drobnymi upominkami i gadżetami. Niestety również w tym roku, w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, niemożliwe było organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek lub innych atrakcji. Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja Olimpiady WiUHM będzie mogła być organizowana w bardziej normalnych warunkach.

Nad prawidłowością przebiegu zawodów w każdej strefie czuwali przedstawiciele oddelegowani przez Komitet Główny Olimpiady. Po zakończeniu części finałowej rozwiązania zadań zostały przekazane do Komitetu Głównego. Komitet Główny na podstawie oceny prac i uzyskanych przez uczestników punktów wyłonił 12 najlepszych zawodników, którym przyznano tytuł „Laureata Olimpiady”. Pozostali uczestnicy otrzymali tytuł „Finalisty”. Wszyscy, zarówno laureaci jak i finaliści uzyskali przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dla laureatów organizatorzy przewidują stosowne dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone podczas „Gali Laureatów” planowanej w II połowie stycznia 2022 r. O terminie i miejscu spotkania zostaną indywidualnie powiadomione zainteresowane szkoły.

W bieżącym roku szkolnym pomimo ponownie trudnej sytuacji epidemicznej udało się zrealizować VII edycję Olimpiady WiUHM. Organizatorzy Olimpiady - Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz Komitet Główny zwracają się do nauczycieli i dyrektorów szkół uczestniczących z prośbą o przyjęcie podziękowania za podjęcie trudu organizacji zawodów szkolnych i wkład pracy w możliwie najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w poszczególnych etapach Olimpiady.

Szczególne podziękowania przekazujemy na ręce dyrektorów i nauczycieli szkół organizujących   zawody   okręgowe   oraz   zawody   centralne.   Bez   tej   pomocy i zaangażowania, zwłaszcza w dobie pandemii, niemożliwa byłaby organizacja II i III etapu Olimpiady. Bardzo dużym wyzwaniem była organizacja zawodów centralnych. Również w tym roku realizacja tego przedsięwzięcia była trudna, a byłaby niemożliwa bez ogromnego organizacyjnego i merytorycznego wysiłku oraz zaangażowania dyrektorów i nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia   VII   edycji    Olimpiady    WiUHM.    Uczestnikom    startującym w poszczególnych etapach Olimpiady życzymy dużo satysfakcji z możliwości reprezentowania szkoły w takich imprezach. Laureatom i finalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowanie: Jan Wawrzyniak

dr Marek Jagielski Przewodniczący

Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

Robert Jasek

Prezes Stowarzyszenia DiNTiASZ

Komunikat nr 4 z 6 grudnia 2021 r. | Finał OWiUHM

Informacja dla uczestnika zdalnego oraz druk protokołu - zał. nr 5

Lista finalistów VII OWiUHM | Informacje dodatkowe

KOMUNIKAT nr 3

OWiUHM - Komunikat nr 3

KOMUNIKAT nr 3 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie
OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH - 2021/2022

Informujemy, że zawody okręgowe VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich odbędą się zgodnie z Terminarzem w dniu 18 listopada br. o godz. 12.00 w ustalonych Okręgach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych: www.zscku.konin.pl oraz www.tworczeiaktywne.pl.

W szczególności warto przeczytać INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW Olimpiady WiUHM oraz WYTYCZNE DOT. ORGANIZACJI Olimpiady. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących rygorów sanitarnych (maseczki, dystans, dezynfekcja) oraz do podporządkowania się poleceniom organizatorów zawodów w danym Okręgu.

Życzymy sukcesów uczestnikom VII Olimpiady WiUHM a wszystkim dużo zdrowia!!!

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:
- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
- Komitet Główny Olimpiady WiUHM

Zawody okręgowe

OWiUHM | Zawody okręgowe 2021/2022

KOMUNIKAT nr 2 z dnia 6 listopada 2021 r. w sprawie

OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH - 2021/2022

 

Zgodnie z Terminarzem VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich w dniu 18 listopada br. o godz. 12.00 zostaną przeprowadzone zawody okręgowe. W związku z powyższym zamieszczamy dodatkowe materiały i niezbędne informacje, w tym:

 1. wykaz szkół zakwalifikowanych do II etapu,
 2. informacje dla uczestników i organizatorów eliminacji okręgowych,
 3. wytyczne organizacyjne i epidemiologiczne II etapu Olimpiady,
 4. wykaz okręgów,
 5. wzór protokołu przebiegu zawodów okręgowych.

 

Uwaga:

 • ogłoszenie wyników zawodów okręgowych planowane jest w dniu 30 listopada br.
 • miejsca zawodów centralnych zostaną podane w dniu ogłoszenia wyników zawodów okręgowych,
 • terminy II i III etapu Olimpiady WiUHM w razie konieczności mogą ulec zmianie (przesunięcie na okres zimowo-wiosenny), np. ze względu na dalszy wyraźny wzrost zagrożenia epidemiologicznego i większe obostrzenia sanitarne (ostateczny komunikat w tej sprawie podamy w dniu 16.11.2021 r.)

 

 

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:

 • Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
 • Komitet Główny Olimpiady WiUHM

Aneks do Regulaminu

Informator

Komunikat

Komunikat - OLIMPIADA WiUHM 2021-2022

Organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich informują, że rozpoczyna się kolejna VII edycja Olimpiady. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września do grudnia 2021 r. Szczegółowy Terminarz zamieszczono w załączniku. Informator Olimpiady, w tym regulamin, szczegółowy program, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się najpóźniej do 12 września br.

Uwaga:

 • terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
 • w przypadku większego zagrożenia epidemiologicznego niektóre lub wszystkie etapy Olimpiady mogą zostać przesunięte na okres zimowo-wiosenny,
 • formuła przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych nie ulega większym zmianom w stosunku do lat ubiegłych,                                            
 • ze względu na bezpieczeństwo uczestników i opiekunów zawody centralne zostaną zorganizowane jednocześnie w czterech strefach finałowych jako etap jednodniowy (test + część praktyczna),
 • dla zwycięzców, najlepszych uczestników i ich opiekunów planowane jest uroczyste spotkanie, tzw. Gala Laureatów VII Olimpiady WiUHM.

 

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:

- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- Komitet Główny Olimpiady WiUHM

VI OWiUHM 2020/2021