Przewodniczący samorządu słuchaczy: E. Rzepecki z klasy 2TA.

Skład zarządu: W. Szeflińska kl. 2TA (zastępca przewodniczącego ), D. Morawski kl. 1LO (skarbnik), A. Kowalska kl. 2TA (sekretarz),  W. Jakubowska kl. 3LO (członek zarządu).

Komisja Rewizyjna: I. Kałużna kl. 3LO (przewodnicząca), E. Gruszczyńska kl. 1LO (zastępca), K. Bobrowski kl. 2LO.