Aneta Buśkiewicz

Aneta Buśkiewicz

Naukę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie rozpoczęłam w 1997 roku, gdy byłam już absolwentką szkoły średniej. Postanowiłam poszerzyć moje wykształcenie o dwuletnią Szkołę Policealną - na kierunku informatyka. Gdy byłam jeszcze słuchaczką na tym kierunku, zaproponowano mi pracę w ZS CKU. Tak zostałam pracownikiem administracji naszej szkoły. Praca referenta pozwoliła mi rozwinąć skrzydła - ukończyłam studia z Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a po nich także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie jestem więc nieprzerwanie związana od 1997 r. Pracuję jako Starszy Specjalista. W szkole - pracy mam zgrany zespół, na którym zawsze można polegać. Swoją pracę cenię za to, że mogę się rozwijać, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.

Obecnie jestem także szczęśliwą mamą dwóch córek, poszerzam swoje zainteresowania związane z medycyną naturalną. Dzięki szkole poznałam fantastyczne osoby, z którymi utrzymuję kontakt do dziś. Wyrozumiałym nauczycielom uczącym na formach zaocznych zawdzięczam to, że mogłam spokojnie jednocześnie pracować i uczyć się.

Lata spędzone w  ZS CKU zaliczam do najlepszych lat mojego życia!