Absolutorium 2021

Czytasz
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Absolutorium 2021

Kwiecień 28, 2021 - 18:43
Opublikowano w:

„…każda sprawa pod niebem ma swoją porę…”

Drodzy Abiturienci!

30 kwietnia 2021 roku to czas szczególny.

To czas Absolutorium, kiedy to dopełnia się Wasza obecność w szkole, której patronuje król Stefan Batory.

A jeszcze tak niedawno, bo zaledwie trzy, cztery lata temu, wkraczaliście w naszą społeczność, ślubując na sztandar szkoły i przyjmując za własną dewizę: Non scholae, sed vitae discimus.

I nastaje właśnie czas, kiedy wyuczeni „dla życia” wyruszacie w nieprzewidywalną przyszłość.

Na tę wędrówkę po drogach młodej dorosłości staraliśmy się Was wyekwipować w mądrość intelektualną i emocjonalną.

Czas wstępnej weryfikacji zdobytej przez Was wiedzy - już za kilka dni.
Majowy czas matur to jednakże tylko preludium do egzaminów z nieznanego zakresu materiału życia.

Wyposażeni w mądrość emocjonalną dacie sobie i innym przyzwolenie
na radość i smutek, miłość i złość, zdziwienie i rozgoryczenie, nadzieję i strach.

I w ten oto sposób każde życiowe doświadczenie, egzystencjalny egzamin stanie się Waszym bogactwem.

Na ten czas dorosłego wędrowania, spełniania marzeń, załatwiania ważnych pod niebem spraw - zadajemy każdemu z Was ostatnią, ale długoterminową pracę domową:

„Idź własną drogą,
bo w tym cały sens istnienia,
Żeby umieć żyć
Bez znieczulenia…”
*

Dyrekcja, nauczyciele, społeczność
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie

*fragmenty utworu „Do kołyski” z repertuaru zespołu Dżem https://www.tekstowo.pl/piosenka,dzem,do_kolyski.html


WYRÓŻNIENIA

  1. Absolwenci ZSCKU w Koninie wyróżnieni za udział w Drużynie Musztry Paradnej, zaangażowanie na rzecz klasy i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie. Klasa 3PB  wychowawczyni Marta Sieradzan

  1. Absolwenci ZSCKU w Koninie wyróżnieni za szczególne osiągnięcia w nauce, Stypendium Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2019r. oraz 2020r., Medal Stowarzyszenia Dyrektorów  i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy dla Najlepszego Absolwenta Technikum, za 100% frekwencję, zaangażowanie w życie Szkoły, udział w licznych konkursach i turniejach, w przedsięwzięciach promocyjnych, występy muzyczne wraz ze szkolnym zespołem MIDWAY, reprezentowanie Szkoły w pokazach Musztry Paradnej, Judo, działalność charytatywną, zaangażowanie w Związek Strzelecki Strzelec, prowadzenie szkolnej gazetki PRYMUSEK, aktywną prace na rzecz Samorządu Uczniowskiego. Klasa 4E wychowawczyni Magdalena Szeflińska

  1. Absolwenci ZSCKU w Koninie Wyróżnieni za aktywność sportową, za 100% frekwencję, za obsługę techniczną Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie. Klasa 4 HI wychowawczyni Marta Juszczak-Piguła

  1. Absolwenci ZSCKU w Koninie Wyróżnieni za prace i zaangażowanie na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie. Klasa 4L wychowawca Janusz Gniewkowski