Akcja ewakuacja

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Akcja ewakuacja

Listopad 28, 2018 - 22:17
Opublikowano w:

Dnia 28 listopada w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było  praktyczne zastosowanie procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
O godzinie 11.10, po usłyszeniu sygnału alarmowego, dyrekcja, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele udali się drogami ewakuacyjnymi na plac przy obiekcie sportowym ORLIK oraz na parking przed szkołą przy bulwarze. Po przeprowadzeniu kontroli po ewakuacji, wicedyrektorzy szkoły przekazali informację o stanie ewakuacji dyrektorowi, który odwołał alarm. Ewakuacja odbyła się z zachowaniem wytycznych zawartych w dokumencie szkolnym „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”, przebiegła sprawnie i bez paniki.

WB

Tagi: