Dialog obywatelski "Silne regiony, silna Europa"

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Dialog obywatelski "Silne regiony, silna Europa"

Październik 08, 2018 - 10:03
Opublikowano w:

W dniu 03.10.2018 w godz. 12:25 – 13:10 w sali 208 B odbyło się spotkanie z Panią Moniką Bielakowską – Kasznia oraz z Renatą Jańczak – Specjalistkami ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Spotkanie miało charakter warsztatów, podczas którego Nasza młodzież maturalna z klas 4 L – technikum logistycznego, 4 HI - technikum handlowo-informatycznego oraz 4 E  technikum ekonomicznego przygotowywała – metodą burzy mózgów – oczekiwania wobec Unii Europejskiej.

Uczniowie pracowali w zespołach opracowując własne spostrzeżenia i oczekiwania wobec możliwości silnej Europy, zwłaszcza w zakresie finansowania działań na kolejny program. Wypracowane mapy wraz z wnioskami zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.    

Spotkanie przygotowały Uczennice z klasy 2E – członkinie Klubu:

  1. Julia Buda
  2. Sandra Filipczak
  3. Klaudia Kałużna
  4. Sandra Kamińska
  5. Natalia Nawrocka
  6. Aldona Nowaczyk

AR