Dzień Edukacji Narodowej na formach zaocznych

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Dzień Edukacji Narodowej na formach zaocznych

Październik 15, 2019 - 14:59
Opublikowano w:

 

 

 

W dniu 12 października 2019 r. tradycyjnie odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej na formach zaocznych. Święto polskiej szkoły to dzień szczególny. Mamy wtedy okazję złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Za to, że dają najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać – wykształcenie. Na uroczystości zgromadzili się dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji                        i obsługi oraz słuchacze.

Życzenia i podziękowania za trud w pracy ze słuchaczami złożyli w imieniu Samorządu Słuchaczy - A. Paprzycka z klasy I BHP, Oliwia Słowińska z klasy I LO oraz                         M. Bajer z klasy II LOn. Wszyscy zebrani goście zostali obdarowani przez słuchaczy przepięknymi bukietami kwiatów oraz słodkim poczęstunkiem.

Dyrektor szkoły K. Pachciarz podziękował słuchaczom za trud i wysiłek podczas organizacji tej uroczystości oraz życzyła wszystkim zebranym dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy opiekuńczej, wychowawczej                          i dydaktycznej.

Szczególne podziękowania za organizację i przeprowadzenie uroczystości należą się przedstawicielom samorządów klasowych oraz przedstawicielom Samorządu Słuchaczy.

 

JM