EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Czytasz
3 minuty
Do tej pory przeczytałeś

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Wrzesień 23, 2020 - 10:29
Opublikowano w:

Międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO Europejskiego Roku Języków.

Z okazji święta organizowane są liczne wydarzenia – imprezy dla dzieci, okolicznościowe programy telewizyjne i radiowe, specjalne kursy językowe oraz konferencje naukowe. W poszczególnych państwach obchody są koordynowane przez Krajowe Punkty Kontaktowe. Poszczególne wydarzenia organizowane są przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły i bibliotek.

Celami święta są przede wszystkim:

  • ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się języków;
  • propagowanie nauki języków obcych przez całe życie;
  • propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.

 

DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW?

Rada Europy ma nadzieję, że Europejski Dzień Języków będzie obchodzony zarówno przez władze państw członkowskich, jak i przez potencjalnych partnerów:

  • decydentów (obejmując na przykład panele dyskusyjne czy opracowywanie konkretnych rozwiązań w dziedzinie polityki językowej);
  • obywateli (budowanie publicznej świadomości na temat ogólnych założeń Dnia Języków, włączając w to znaczenie uczenia się języków przez całe życie, niezależnie od wieku osób uczących się lub miejsca nauki: w instytucjach edukacyjnych czy w miejscu pracy itd.);
  • w ramach wolontariatu (konkretne działania podejmowane przez i/lub na potrzeby organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorstw itd.).

 

CIEKAWOSTKI O JĘZYKACH

Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków; używa ich 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw.

Czy wiecie, że…?

Na świecie jest dziś między 6000 a 7000 języków; używa ich 7 miliardów ludzi, zamieszkałych na terenie 189 państw.

W samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych języków, co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata.

Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje na terenie Azji i Afryki.

Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.

W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia z językami obcymi. Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.

Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 lub więcej słów, lecz poszczególni użytkownicy języków zazwyczaj znają i wykorzystują ledwie ułamek całkowitego zasobu słów – w codziennych rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilkaset słów.

Języki pozostają ze sobą w nieustającej interakcji, wpływając na siebie wzajemnie na wiele sposobów: język angielski czerpał niegdyś liczne zapożyczenia wyrazów i sformułowania z innych języków, dzisiaj zaś języki europejskie zapożyczają wiele słów z języka angielskiego.

W pierwszym roku życia dziecko wydaje szeroką gamę dźwięków: w końcu pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze zrozumiałe słowa; w wieku trzech lat dziecko formułuje zdania złożone, a w wieku lat pięciu dysponuje już zasobem kilku tysięcy słów.

Język ojczysty to zazwyczaj język, który znamy najlepiej i najczęściej z niego korzystamy. . Istnieją jednak osoby „doskonale dwujęzyczne”, które potrafią posługiwać się równie biegle dwoma językami. Zazwyczaj jednak osoby dwujęzyczne nie wykazują się idealną biegłością w obu językach.

Dwujęzyczność oraz wielojęzyczność niosą za sobą także pewne korzyści natury ekonomicznej: osobom mówiącym w kilku językach łatwiej jest znaleźć pracę, zaś przedsiębiorstwa wielojęzyczne są bardziej konkurencyjne niż przedsiębiorstwa monojęzyczne.

 

DLACZEGO EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW?

Globalizacja oraz różnorodność form działalności gospodarczej powodują, że coraz bardziej potrzebna jest znajomość języków obcych – także po to, byśmy mogli pracować efektywnie na terenie własnego kraju. Dzisiaj znajomość jedynie języka angielskiego nie jest już wystarczająca.

Europa to kontynent charakteryzujący się niezwykłym bogactwem językowym – oprócz ponad 200 języków europejskich występuje tu także duża liczba języków, którymi posługują się obywatele pochodzący z innych kontynentów. Bogactwo to stanowi istotną wartość, którą należy doceniać, wykorzystywać i pielęgnować.

Uczenie się języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie ta nauka stwarza. Jeśli w języku kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć kilka słów, pozwoli to nam zawrzeć nowe znajomości i zyskać nowych przyjaciół.

Znajomość języków obcych pozwala także na lepsze wzajemne zrozumienie i pokonywanie różnic kulturowych.

 

CELE

Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.

Zasadniczym celem obchodów Dnia Języków jest podnoszenie świadomości w zakresie:

  • bogactwa i różnorodności językowej Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
  • potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
  • potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

Źródło: Internet

Przygotował: Krystian Juszczak II LI