Europejski Dzień Języków Obcych

Czytasz
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Europejski Dzień Języków Obcych

Wrzesień 25, 2020 - 20:30
Opublikowano w:

25 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego świętowaliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez Radę Europy, które jest obchodzone w całej Europie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz krzewienie tolerancji wobec różnorodności zarówno językowej jak i kulturowej. Tego dnia w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej odbywają się uroczystości, festiwale, a w szczególności dzień ten celebrowany jest przez placówki edukacyjne.

Uczniowie ZSCKU od samego rana w piątek świętowali. Mogli zapoznać się z historią obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych czytając artykuł na stronie szkoły, który został przygotowany przez ucznia klasy drugiej. Wszyscy uczniowie, którzy mieli ze sobą flagę jednego z krajów należących do Unii Europejskiej oraz jako klasa przygotowali plakat prezentujący flagę wybranego państwa europejskiego oraz zwroty grzecznościowe w języku tego kraju byli zwolnieni z odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek. Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną w języku angielskim prezentującą wybrany kraj należący do Unii Europejskiej. Wszystkie prace były na wysokim poziomie, jednak komisja w składzie:

p. wicedyrektor Ewa Dąbrowska, p. Katarzyna Ciszak, p. Adrian Krajewski oraz p. Anna Tarka po długich obradach wybrała zwycięzców.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone na długiej przerwie w sali 208B przez p. wicedyrektor Ewę Dąbrowską. Zostały wręczone dyplomy uznania, a dodatkowo zwycięzcy zostaną docenieni oceną celującą z języka angielskiego. Prezentacje będzie można obejrzeć na e-gazetce na parterze w budynku C. Decyzją komisji konkursowej: pierwsze miejsce zajęli Oskar Budziński i Michał Piotrowski z klasy 1I za prezentację o Hiszpanii, drugie miejsce zajęła Danuta Lewandowska z klasy 1HE za prezentację o Holandii, trzecie miejsce – Sara Walczak z klasy 1PB za prezentację o Niemczech

Gratulujemy!

Swoich uczniów wspierali wychowawcy oraz nauczyciele, nad stroną organizacyjną czuwała p. Anna Tarka, nauczyciel języka angielskiego. Całe wydarzenie odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją poniżej.

AT