Finał Świątecznej Paczki

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Finał Świątecznej Paczki

Styczeń 14, 2020 - 12:09
Opublikowano w:

W ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego nastąpił finał Świątecznej Paczki. Cała szkoła – uczniowie szkoły dziennej, słuchacze szkoły dla dorosłych, nauczyciele, dyrekcja wzięła udział w przygotowaniu prezentów świątecznych dla potrzebujących osób będących częścią lokalnej społeczności. Zebraliśmy mnóstwo potrzebnych rzeczy, takich jak żywność o długim terminie przydatności, chemię gospodarczą, kosmetyki, odzież, ręczniki, karty podarunkowe i dużo więcej. Cała społeczność wykazała ogromną empatię i zaangażowanie w naszą coroczną akcję charytatywną. Pomogliśmy wielu osobom i za to pragnę podziękować wszystkim, którzy ofiarowali coś od siebie. Chciałabym również podziękować za współpracę przy organizacji p. wicedyrektor Katarzynie Ciszak, p. Agnieszce Michalskiej, p. Beacie Roskosz, p. Wioletcie Topolskiej, p. Januszowi Gniewkowskiemu, p. Lidii Radeckiej oraz wszystkim wychowawcom. To ile osób zaangażowało się w akcję jest dowodem na to jak wielkie serce ma społeczność ZSCKU.

Anna Tarka (organizator główny)