III POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE KLAS MUNDUROWYCH

Czytasz
3 minuty
Do tej pory przeczytałeś

III POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE KLAS MUNDUROWYCH

Luty 08, 2018 - 19:55
Opublikowano w:

07 lutego w czwartek odbyły się III POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE 
KLAS MUNDUROWYCH
. Organizatorami zawodów byli:

  • Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Koninie,
  •  Komendant Miejski Policji w Koninie,
  • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie przy wsparciu i pomocy starosty konińskiego oraz Prezydenta  Konina

Celem zawodów było popularyzowanie wśród młodzieży klas mundurowych , zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej.

Zawody są formą rywalizacji zespołów w zakresie umiejętności sportowo-obronnych.

W zawodach uczestniczą trzyosobowe zespoły , w skład każdego z nich wchodzi obowiązkowo  jedna dziewczyna,  każda szkoła może wystawić tyle drużyn,  ile  klas o profilu mundurowym kształci.
Nasza szkoła wystawiła pięć  drużyn. Przed zawodami nasi reprezentanci  trenowali swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy LOK Konin ,pod czujnym okiem Pana Jacka Marciniaka. Konkurencja „strzelecka” obejmowała: strzelanie z kbks KK – 150, tarcza TS – 1, odległość do tarczy 50 metrów, ilość pocisków 13 / w tym 10 ocenianych/  oraz drużynowe ładowanie magazynka na czas / magazynek AK- 47 lub pistoletu Margolin /. Do zmagań sportowych  przygotowywał zawodników  Pan Marek Grabowski. Z zakresu ćwiczeń fizycznych zawodnicy mieli do zaliczenia:

1. Test sprawności policji.

1) okrążenie stojaków ze zmianami kierunków biegu – w pozycji leżenie przodem na materacu, z wyprostowanymi rękoma ułożonymi wzdłuż tułowia, na komendę „gotów” kandydat do służby nieruchomieje. Na komendę „start” włączany jest stoper, a kandydat do służby rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka i okrąża go, zaczynając z prawej strony, następnie biegnie do drugiego stojaka i okrąża go z lewej strony;

2) przewroty w przód, w tył i w przód – po okrążeniu drugiego stojaka, na ułożonych wzdłuż 3 materacach, kandydat do służby wykonuje przewroty gimnastyczne lub przez bark (przewroty wykonuje się w płaszczyźnie strzałkowej): pierwszy w przód, po obrocie o 180 stopni, drugi w tył, po obrocie o 180 stopni, i trzeci w przód. Każdy z przewrotów wykonuje się przynajmniej z pozycji „przysiad podparty”;

3) przenoszenie manekina – po dobiegnięciu do materaca kandydat do służby chwyta położonego na nim skórzanego manekina o masie 28 kilogramów i przenosi go, omijając stojak ustawiony w odległości 5 metrów od materaca, a następnie wraca i kładzie manekina na ten sam materac;

4) pokonanie górą czterech płotków lekkoatletycznych – po dobiegnięciu do płotków lekkoatletycznych ustawionych na wysokości 76 centymetrów, w rzędzie, kandydat do służby pokonuje dowolną techniką górną krawędź płotka bez jego dotknięcia;

5) pięć rzutów zza głowy piłkami lekarskimi w przód – po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat do służby wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi o wadze 3 kilogramów (ułożonymi w szeregu, przed linią rzutu), oburącz, zza głowy w przód na odległość co najmniej 5 metrów (piłka musi pełnym obwodem przekroczyć linię wyznaczającą odległość 5 metrów). Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie wykonywania rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości wywołuje skutek w postaci niezaliczenia rzutu, przy czym kandydat do służby może jeden raz, dodatkową piłką, poprawić tylko jeden niezaliczony rzut;

6) dziesięć siadów z pozycji leżenia tyłem z piłką lekarską – z pozycji leżenie tyłem na materacu, stopy zaczepione pod dowolnym szczeblem drabinki, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kilogramów (piłka dotyka materaca za głową), kandydat do służby wykonuje 10 siadów z pozycji leżenia tyłem i przenosi piłkę lekarską, dotykając nią drabinki (piłka dotyka materaca – piłka dotyka drabinek). Podczas wykonywania siadów kandydat do służby unosi tułów pod kątem około 45 stopni;

7) pokonanie górą czterech pięcioczęściowych skrzyń gimnastycznych – kandydat do służby pokonuje dowolną techniką górną płaszczyznę każdej ze skrzyń gimnastycznych;

8) bieg wahadłowy – kandydat do służby przebiega 10 razy dystans 5 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu, przy czym przy każdym nawrocie obie stopy muszą dotknąć podłoża za liniami wyznaczającymi dystans, dłonie nie mogą dotykać podłoża. Przekroczenie linii po dziesiątym poprawnym pokonaniu dystansu kończy test sprawności fizycznej – następuje wyłączenie stopera.

2. Test zwinnościowy tzw. wojskowy:

Na komendę :„gotów” -pierwszy zawodnik drużyny przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (5 kg) leżącą za głową. Na sygnał zawodnik wykonuje:

1) 5 skłonów w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej); 

2) bieg zygzakiem - trzy razy  – z obiegnięciem w końcowej fazie pierwszej chorągiewki . W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki;

3) skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem );

4) przewrót w przód na skrzyni wzdłuż - 4 części skrzyni ;

5) zmiana dwóch piłek lekarskich (5 kg) w strefie 10 metrów ( chwyt piłki leżącej 1 metr od materaca, przeniesienie jej do drugiej – leżącej 10 metrów dalej, zmiana piłek i odniesienie piłki drugiej na miejsce piłki pierwszej );

6) naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (minimum trzy przeskoki), położenie piłki przy chorągiewce);

7) obiegnięcie chorągiewki , powrót najkrótszą drogą na linię startu oraz minięcie stojaków kończy BTZ – następuje wyłączenie stopera.

Specjalnie zamieszczamy szczegółowy opis ćwiczeń, aby wszyscy, którzy nigdy nie brali udziału w tego rodzaju Turnieju wiedzieli, jakim zaangażowaniem i odpowiedzialnością muszą wykazać się uczestnicy. Grupa z klasy I Bw: Katarzyna Przygoda, Albert Jesiołkiewicz i Piotr Andrzejczak – zajęła  III MIEJSCE DRUŻYNOWO!!!

GRATULUJEMY!!!

MN