Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w szkołach dla dorosłych na formach zaocznych

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w szkołach dla dorosłych na formach zaocznych

Wrzesień 15, 2019 - 15:00
Opublikowano w:

W dniu 14 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dla dorosłych. W bieżącym roku szkolnym słuchacze rozpoczęli naukę w 7 oddziałach form zaocznych (2 klasy w szkołach policealnych oraz 5 klas w liceum ogólnokształcącym).

Uroczystość poprowadzili członkowie Samorządu Słuchaczy – Pani Angelika Paprzycka oraz Pan Artur Napieralski, którzy powitali wszystkich zebranych na apelu. Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły - Pan Krzysztof Pachciarz. Życzył on słuchaczom sukcesów w nauce i radości z uczenia się oraz odkrywania wiedzy. Z kolei słuchacze życzyli całemu Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły oraz słuchaczom zapału, sił, optymizmu oraz radości, satysfakcji, sukcesów w nowym roku szkolnym.

Podczas uroczystości Dyrekcja szkoły oraz Grono Pedagogiczne podziękowali Panu Arturowi Napieralskiemu, który zakończył kadencję na stanowisku Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy, za duży wkład pracy i ogromne zaangażowanie w swoją działalność.

Szczególne podziękowania za organizację tej uroczystości należą się przedstawicielom Samorządu Słuchaczy.

JM