IV Olimpiada WiUHM rusza - zapraszamy

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

IV Olimpiada WiUHM rusza - zapraszamy

Wrzesień 13, 2018 - 10:37
Opublikowano w:

KOMUNIKAT
w sprawie organizacji IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

1. Rozpoczyna się IV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W roku szkolnym 2018/2019 harmonogram Olimpiady jest tak skonstruowany, aby zawody centralne odbyły się w grudniu 2018 r.

2. Program IV Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który brzmi: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy”

3. Najważniejsze terminy IV Olimpiady WiUHM

- zgłoszenie udziału szkoły – do 5 października 2018 r.

- eliminacje szkolne – do 22 października 2018 r.

- zgłoszenia do zawodów okręgowych – do 29 października 2018 r.

- zawody okręgowe – 15 listopada 2018 r.

- finały (zawody centralne) – 13 – 14 grudnia 2018 r.

4. Główni organizatorzy IV Olimpiady WiUHM:

- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

5. Informator IV Olimpiady WiUHM, zawierający zasady organizacji i przeprowadzania Olimpiady oraz  Regulamin  i  uszczegółowiony Program zostanie opublikowany w dniu 16 września br. na stronie https://www.zscku.konin.pl/www6/olimpiada-wiedzy-i-umiejetnosci-handlowo...     

 

Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM
mgr inż. Jan Wawrzyniak