Julka

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Julka

Listopad 24, 2019 - 21:12
Opublikowano w:

JULIA JAKUBOWSKA
Uczennica 4 klasy technikum logistycznego
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie

Nie znajdujemy właściwych słów. Wszystkie wydają się zbyt małe. Nie potrafimy zrozumieć.  Pytamy: dlaczego? Ale odpowiedzi dalej nie znamy.
Tak trudno cokolwiek pojąć, kiedy jedynym smakiem jest gorycz łez. I pustka.

Julka! Jak żyć bez Ciebie? Jak dalej wierzyć, marzyć? Co odpowiadać tym, co mówią: życie przed wami? Jak znieść milczący telefon? Pustą ławkę?

I choć nie rozumiemy, i choć pogodzić się trudno, to bardzo wierzymy, że z całą swoją młodzieńczą radością pobiegłaś w otwarte ramiona Boga - Przyjaciela.  Pewnie już Cię Pan Bóg tak uściskał jak swoją i powiedział: pójdź, Przyjaciółko Moja…

I wierzymy, że z Twoim wejściem całe niebo się rozchmurzyło. Bóg honory Gospodarza czynił i zapewniał, że znalazłaś swoją przystań i nie brak Ci będzie niczego. Pewnie powiedział: buduj teraz tutaj, Julka, szczęście, co się wiecznym zowie. Czystych serc i młodych rąk do pracy trzeba.
 

My, Julka, tutaj jeszcze w drodze…

Rodzinę i Bliskich Julii otulamy naszymi najcieplejszymi myślami -

dyrekcja, wychowawca, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,
społeczność uczniowska, a szczególnie koleżanki i koledzy z klasy 4 L