KOMUNIKAT | 24.04.2020 | Zdalne nauczanie

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

KOMUNIKAT | 24.04.2020 | Zdalne nauczanie

Kwiecień 24, 2020 - 15:35
Opublikowano w:

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice

W związku z epidemią koronawirusa, po raz kolejny został wydłużony termin prowadzenia nauczanie na odległość  - tym razem do 24 maja 2020 r. W związku z powyższym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zdalne nauczanie będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił także nowe terminy egzaminów maturalnych, z kwalifikacji zawodowych i egzaminów zawodowych (matury rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i będą trwać do końca czerwca. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. Egzaminy maturalne tylko pisemne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia).

Informujemy Państwa, że w związku z zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez klasy maturalne w dniu 24.04.2020 r., od 27.04.2020 r. nastąpi zmiana planu lekcji (plan dostępny na stronie szkoły od 25.04.2020 r.).

Ponadto uwzględnione w kalendarzu szkolnym dni wolne na przeprowadzenie matur: 04-06 maja 2020 r. z wiadomych przyczyn nie będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Staje się to bezzasadne w sytuacji przesunięcia matur na czerwiec – być wtedy je wykorzystamy, jeśli wrócimy do szkoły;
 

O innych ważnych decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Dyrekcja
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie