KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Czytasz
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Marzec 24, 2020 - 08:32
Opublikowano w:

Szanowni Rodzice

Jak zapewne wiecie z przekazów medialnych, w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. rusza nauczanie na odległość. Na szczęście w naszej szkole uruchomiono to już od 12 marca 2020 r. Szkoła jest więc przygotowana do takiej pracy (mimo, że tej metody pracy dopiero się uczymy). Służą nam do tego: e-dziennik, klasowe maile oraz szkolna platforma edukacyjna Moodle. To na tej platformie przeważnie będą realizowane zagadnienia programowe, ale też sprawdziany i inne formy oceny wiadomości i umiejętności uczniów. W okresie 12-24.03.2020 r. nauczyciele realizowali materiał powtórzeniowy. Natomiast ostatnie regulacje prawne nakładają na nauczycieli obowiązek realizacji nowych zagadnień programowych - od 25.03.2020 r. Będziemy się starali w miarę możliwości równomiernie rozłożyć obciążenia edukacyjne. Czuwać nad tym będą wychowawcy. Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych mogą modyfikować programy nauczania tak, by realizować teorię, a trudniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne zostawić na dalszą część roku szkolnego lub na kolejne lata nauki. Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020. Natomiast młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego lub w następnych latach szkolnych. Zadbaliśmy też, żeby nasz uczeń przed komputerem nie spędzał więcej niż 3-5 godzin zegarowych, dlatego dla uporządkowania dnia, opracowaliśmy nowy harmonogram zajęć. Według tych godzin, ale zgodnie z planem lekcji, nauczyciele będą komunikowali się z uczniami, przez e-dziennik, maile klasowe oraz szkolną platformę edukacyjną Moodle - gdzie każdy oddział ma  swoje konto i wykaz przedmiotów realizowanych w danej klasie. Na konkretnych przedmiotach na platformie nauczyciele mogą zamieszczać materiały dydaktyczne dla uczniów.

Zdalne nauczanie wiąże się z koniecznością codziennego korzystania z komputera i Internetu. Większość naszych uczniów ma taki dostęp. Pojedynczy uczniowie, którzy  mają w tym zakresie trudności, materiały będą mieć przesyłane tradycyjną pocztą w wersji papierowej lub za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Z każdym nauczycielem możecie Państwo kontaktować się przez e-dziennik. Każdy nauczyciel ma też służbowego maila, na który mogą być przesyłane prace uczniów na ocenę lub inne materiały.

Pragnę też zachęcić Państwa do zapoznania się  z następującymi dokumentami:

  1. Bezpieczeństwo w sieci – podstawowe zasady.
  2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie.
  3. Jak radzić sobie z niepewnością w obecnej sytuacji? – poradnik.
  4. Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?
  5. Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Na koniec zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie w mobilizowaniu uczniów do pracy, byśmy wszyscy zakończyli ten rok szkolny pomyślnie.

 

Życzę Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia

i pozdrawiam serdecznie

Krzysztof Pachciarz
Dyrektor ZS CKU w Koninie