KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

Czytasz
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW

Marzec 24, 2020 - 08:35
Opublikowano w:

Drodzy Uczniowie,

Jak zapewne wiecie z przekazów medialnych, w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. rusza nauczanie na odległość. Na szczęście w naszej szkole uruchomiono to już od 12 marca 2020 r. Szkoła jest więc przygotowana do takiej pracy (mimo, że tej metody pracy dopiero się uczymy). Służą nam do tego: e-dziennik, klasowe maile oraz  szkolna platforma edukacyjna Moodle. To na tej platformie przeważnie będą realizowane zagadnienia programowe, ale też sprawdziany i inne formy oceny wiadomości i umiejętności uczniów. W okresie 12-24.03.2020 r. nauczyciele realizowali materiał powtórzeniowy. Natomiast  ostatnie regulacje prawne nakładają na nauczycieli obowiązek realizacji nowych zagadnień programowych - od 25.03.2020 r. Będziemy się starali w miarę możliwości równomiernie rozłożyć obciążenia edukacyjne. Czuwać nad tym będą wychowawcy. Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych mogą modyfikować programy nauczania tak, by realizować teorię, a trudniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne zostawić na dalszą część roku szkolnego lub na kolejne lata nauki. Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020. Natomiast młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego lub w następnych latach szkolnych. Zadbaliśmy też, żebyście przed komputerem nie spędzali więcej niż 3-5 godzin zegarowych, dlatego dla uporządkowania dnia, opracowaliśmy nowy harmonogram zajęć. Według tych godzin, ale zgodnie z planem lekcji, nauczyciele będą komunikowali się z Wami, przez e-dziennik, maile klasowe oraz szkolną platformę edukacyjną Moodle - gdzie każdy oddział ma  swoje konto i wykaz przedmiotów realizowanych w danej klasie. Na konkretnych przedmiotach na platformie nauczyciele mogą zamieszczać materiały dydaktyczne dla Was.

Zdalne nauczanie wiąże się z koniecznością codziennego korzystania z komputera i Internetu. Większość z Was ma taki dostęp. Pojedynczy uczniowie, którzy  mają w tym zakresie trudności, materiały będą mieć przesyłane tradycyjną pocztą w wersji papierowej lub za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Z każdym nauczycielem możecie kontaktować się przez e-dziennik . Każdy nauczyciel ma też służbowego maila, na który mogą być przesyłane Wasze prace na ocenę lub inne materiały.

Pragnę też zachęcić Was do zapoznania się z  następującymi dokumentami:

  1. Bezpieczeństwo w sieci – podstawowe zasady.
  2. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie.
  3. Jak radzić sobie z niepewnością w obecnej sytuacji? – poradnik.
  4. Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?
  5. Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Na koniec zwracam się do Was, drodzy Uczniowie z prośbą o zmobilizowanie się do pracy, byśmy wszyscy zakończyli ten rok szkolny pomyślnie.

 

Życzę Wam i Waszym bliskim dużo zdrowia
i pozdrawiam serdecznie

Krzysztof Pachciarz
Dyrektor ZS CKU w Koninie