KOMUNIKAT w sprawie organizacji V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

KOMUNIKAT w sprawie organizacji V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Wrzesień 13, 2019 - 08:47
Opublikowano w:
 1. Rozpoczyna się V edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W roku szkolnym 2019/2020 harmonogram Olimpiady jest tak skonstruowany, aby zawody centralne odbyły się w grudniu 2019 r.
 1. Program V Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który brzmi:

„Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”.

 1. Najważniejsze terminy V Olimpiady WiUHM
 • zgłoszenie udziału szkoły – do 11 października 2019 r.
 • eliminacje szkolne – do 21 października 2019 r.
 • zgłoszenia do zawodów okręgowych – do 29 października 2019 r.
 • zawody okręgowe – 14 listopada 2019 r.
 • finały (zawody centralne) – 12 – 13 grudnia 2019 r.
 1. Główni organizatorzy V Olimpiady WiUHM:
 • Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie
 1. Informator V Olimpiady WiUHM, zawierający zasady organizacji i przeprowadzania Olimpiady oraz Regulamin i uszczegółowiony Program zostanie opublikowany w dniu 16 września br.      

INFORMATOR

Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM

mgr inż. Jan Wawrzyniak