KOMUNIKAT - Zdalne nauczanie

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

KOMUNIKAT - Zdalne nauczanie

Kwiecień 09, 2020 - 21:25
Opublikowano w:

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice

Jak zapewne Państwo wiecie z doniesień medialnych, w związku z epidemią koronawirusa, po Świętach Wielkanocnych uczniowie i nauczyciele nie wracają do szkół. Termin prowadzenia nauczanie na odległość  został przesunięty do 26 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zdalne nauczanie będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach. Egzaminy maturalne, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Edukacji Narodowej, nie zostaną przeprowadzone wcześniej niż w czerwcu 2020 r. Absolutorium Klas Maturalnych nie odbędzie się w zaplanowanym na  24 kwietnia 2020 r. terminie, ale uczniowie klas maturalnym w tym dniu zakończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.  O innych ważnych decyzjach będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Dyrekcja
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie