Konkurs artystyczny pt. SENIOR

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Konkurs artystyczny pt. SENIOR

Wrzesień 27, 2018 - 13:36
Opublikowano w:
Konkurs organizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Psychologii, który zaprasza uczniów liceów i techników województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie artystycznym pt. SENIOR.
"Organizując konkurs o tematyce senioralnej chcemy poznać, w jaki sposób młodzież spostrzega osoby starsze, jaki ma do nich stosunek. Akceptujemy wszelkie formy ekspresji artystycznej w zakresie utworów literackich (esej, bajka lub wiersz), fotografii lub prac plastycznych, które wyrażają przekonania, postawy, wyobrażenia, emocje młodzieży wobec seniorów, o ile nie naruszają one prawa, w tym Regulaminu Konkursu, nie są obraźliwe i nie wzbudzają agresji.
Prace konkursowe należy przesłać na adres Instytutu Psychologii UAM do 5 listopada 2018 r. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w formie wystawy, a nagrody przyznane przez Instytut Psychologii wręczone będą laureatom 20 listopada 2018 r. podczas II Forum Psychologii Rodziny.
Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.
Kontakt e-mail: forum-psychologii-rodziny@amu.edu.pl (temat wiadomości: SENIOR)
Zapraszamy!"
 
Wysyłanie zgłoszeń u opiekuna Samorządu Uczniowskiego.