KONKURS HISTORYCZNY „KRĄG”

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

KONKURS HISTORYCZNY „KRĄG”

Grudzień 06, 2018 - 21:05
Opublikowano w:

5 grudnia 2018 roku uczniowie z klas II BW, 2P i 3P wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”. W tegorocznej XVIII edycji młodzież zmierzyła się z testem dotyczącym historii II Rzeczypospolitej obejmującym lata 1918 - 1945 roku oraz rozprawką na temat najważniejszego wydarzenia w historii naszego państwa. Tradycją konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski i regionu. Pytania konkursowe tym razem dotyczyły trudnego okresu odbudowy państwowości polskiej po latach zaborów, a także nowego zniewolenia naszego dopiero odrodzonego bytu w czasie II wojny światowej. Jest to okres szczególnie trudny i obfitujący w skomplikowane wydarzenia natury politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Na wyniki konkursu przyjdzie nam poczekać do marca 2019 roku.

AF